Home  >  Lyceum-havo  >  Gymnasium

Gymnasium op De Goudse Waarden

Gymnasium-onderwijs volgen wil zeggen dat je lessen volgt op VWO-niveau, en daarnaast de vakken Grieks en Latijn krijgt.

In de A/G-brugklas maken alle leerlingen kennis met de oudheid bij het vak Latijn. Daar leren we de mythen van de Grieken en Romeinen kennen, maar ook de wereld waarin gewone mensen leefden. Hoewel de oorsprong van de westerse cultuur te vinden is in de klassieke beschaving, is het een heel andere wereld dan onze huidige. Na een paar maanden beginnen we ook wat te leren van de taal van de Romeinen, het Latijn. De leerlingen die kiezen voor het Gymnasium, gaan vanaf ongeveer februari verder met het vak Latijn.

Vanaf de tweede klas volgen de gymnasiasten ook het vak Grieks. Zo leren zij de antieke wereld uitgebreid kennen.

Ook in de derde klas volgen gymnasiasten de beide klassieke talen. Vanaf de vierde kiezen zij één van beide, hoewel het ook mogelijk is examen te doen zowel Grieks als Latijn.

Met het volgen van een gymnasiumopleiding gaat er een wereld voor je open. Niet alleen leer je een andere cultuur kennen, je leert ook onze eigen cultuur beter begrijpen. In de antieke cultuur liggen de wortels van onze westerse beschaving. Daarnaast zorgen de klassieke talen door de nadruk op het vertalen voor een groter inzicht in (taal)structuren en daardoor voor analytisch denken. Dat helpt bij het aanleren van andere talen, maar ook bij de exacte vakken.