Mediatheek

De mediatheek is de centrale werk- en studieruimte van school. Er zijn zo’n 120 werkplekken. Leerlingen kunnen er tijdens de schooluren individueel of in groepjes zelfstandig aan een opdracht werken. Door de mediatheekmedewerkers wordt gezorgd voor begeleiding en toezicht.

Bibliotheek

De mediatheek beschikt over een uitgebreide collectie literatuur, informatieve boeken, naslagwerken en tijdschriften die geraadpleegd kunnen worden of waaruit kan worden geleend.

Computers

Er zijn 70 laptops met lesprogramma’s en internet beschikbaar. Ook hier zorgt het mediatheekpersoneel voor begeleiding en toezicht.

Stilteruimte

De stilteruimte is bedoeld voor leerlingen die individueel en zonder afleiding willen werken.

Presentaties

De mediatheek is een geschikte plaats om iets te presenteren. Op regelmatige tijden zijn er presentaties van werkstukken en projecten.

Vrijwilligers

In de mediatheek werken we met 3 vaste krachten. Daarnaast zijn wij voor diverse dagdelen op zoek naar vrijwillig(st)ers.

Wilt u op een leuke manier betrokken zijn bij de school van uw kind en bent u een dagdeel in de week beschikbaar om te assisteren in de mediatheek, dan kunt u informatie aanvragen en/of zich aanmelden bij een van de mediathecarissen:

Mevr. E. de Boer, e.dboer@degoudsewaarden.nl

Mevr. E. Vink, e.vink-versteeg@degoudsewaarden.nl