Tweetalig vwo

 

Erkend tto-onderwijs

Sinds 2011 kent onze school tweetalig onderwijs op het vwo. In minimale tijd zijn wij een gecertificeerde tto-school geworden. 


 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs in de onderbouw
Geheel volgens de geldende tto-standaard

  • wordt het merendeel van de lessen in het Engels gegeven door hiertoe opgeleide docenten, hierdoor leren de leerlingen op een natuurlijke wijze Engels;
  • worden de vakken Engels, Frans en Duits in de taal zelf gegeven, zodoende wordt de woordenschat en de spreekvaardigheid bij deze talen extra vergroot;
  • is er extra aandacht voor internationalisering, dit bestaat onder meer uit gastsprekers, theatergezelschappen en minimaal twee keer een studiereis naar of uitwissing met Engeland;
  • bereiken onze leerlingen al na drie jaar een niveau Engels dat ruim boven dat van het reguliere 6 vwo (B2 van het Europees Referentie Kader, www.erk.nl) ligt. 

Daarnaast krijgen de tto-leerlingen op De Goudse Waarden wekelijks twee extra lessen Engels en nemen zij deel aan uitdagend projectonderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle vwo-onderbouwklassen hebben wij een de tweetalige variant, dit zijn de volgende klassen:
- tweetalige atheneum/gymnasium brugklas
- tweetalig atheneum 2
- tweetalig gymnasium 2
- tweetalig atheneum 3
- tweetalig gymnasium 3

Onderwijs in de bovenbouw
In de bovenbouw worden de leerlingen voorbereid op het behalen van het IB-examen (International Baccalaureate, www.ibo.org) Engels, het hoogste niveau voor een niet-native speaker. Ook hier volgen de leerlingen wekelijks twee extra lessen Engels. Verder doen de leerlingen hun PWS (profielwerkstuk) in het Engels, assisteren zij bij Engelstalige lessen in de onderbouw en nemen zij deel aan een internationaal getinte maatschappelijke stage/ buitenlandstage. De centrale eindexamens worden van overheidswege alleen in het Nederlands aangeboden, zodoende worden de reguliere vakken vanaf vwo 4 in het Nederlands gegeven. Deze leerlingen hebben, net als alle bovenbouwleerlingen, de mogelijkheid om aan het programma voor excellente leerlingen deel te nemen.

Vanwege het groeimodel zal in cursusjaar 2016-2017 het IB-programma ook in vwo 6 gegeven worden en is ons tweetalig onderwijs in alle jaarlagen ingevoerd.
Er zijn dan de volgende klassen:
- tweetalig vwo 4
- tweetalig vwo 5
- tweetalig vwo 6

Borging
Om het niveau van het Engels van de leerlingen nauwlettend te volgen en vast te leggen, zullen zij regelmatig Anglia-examens maken. Het niveau van het Nederlands blijft vanzelfsprekend niet achter bij dat van de regulier vwo-leerlingen. Dit niveau volgen wij door middel van taaltoetsen van het Cito volgsysteem (www.cito.nl) die elk jaar door al onze vwo-leerlingen gemaakt worden.

Mogelijkheden met een tweetalige opleiding
Na deze opleiding heeft de leerling een flinke voorsprong bij studies aan de Nederlandse universiteiten, omdat steeds meer colleges in het Engels gegeven worden en studenten in toenemende mate gestimuleerd worden (een deel van) hun studie in het buitenland te volgen. Tevens hoeft een leerling die aan een Engelstalige universiteit wil gaan studeren, geen toelatingsexamen Engels meer te doen. Welke opleiding de leerling  in de toekomst ook zal kiezen, zij/hij zal zich ontwikkeld hebben tot een jongvolwassene met een grote taalvaardigheid en de wereld bekijken vanuit een internationaal perspectief.

Meer informatie over tweetalig onderwijs in het algemeen vindt u op www.ikkiestto.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intake
Voor ons tweetalig vwo zoeken we leerlingen die een brede interesse hebben, nieuwsgierig zijn en bereid zijn om ervoor te werken. We gaan ervan uit dat de leerlingen in het begin nog nauwelijks Engels spreken, maar het wel graag op hoog niveau willen leren.

We laten uw kind toe op grond van een vwo-advies van de basisschool. De eindtoets van de basisschool en informatie uit het leerlingvolgsysteem kunnen hierbij het advies van de basisschool ondersteunen. Naast deze toelatingseis houden we een intakegesprek met uw kind om een beeld te krijgen van zijn/haar motivatie.

Financiën
Voor de twee extra lessen Engels per week, de Anglia-examens, het IB-programma en het uitgebreide internationaliseringprogramma vragen wij een jaarlijkse extra bijdrage van € 450,- Van dat bedrag wordt alles betaald, ook grote uitgaven zoals de buitenlandse werkweken. 

Zie onze folder 'We've got talent! What about you?' voor meer informatie.