Het versneld vwo (atheneum en gymnasium)

Het lyceum-havo is een van de 24 scholen in Nederland én de enige school in de regio die de komende jaren een 5-jarig vwo mag aanbieden. Dit versneld vwo is een mooie aanvulling op het talentprogramma van onze school.

Vanuit onze visie op talenten geven wij onze leerlingen al diverse jaren mogelijkheden om te excelleren. Met het 5-jarig vwo kunnen leerlingen nu ook kiezen voor versnellen.

Voor wie is het versneld vwo bedoeld?

Leerlingen die in aanmerkingen komen voor het versneld vwo hebben minder tijd nodig om de lesstof te begrijpen. Het tempo in de les is voor hen te laag.

In overleg met de talentcoördinator wordt voor deze leerlingen een individueel onderwijsprogramma gemaakt. Door het reguliere lesprogramma compacter aan te bieden, komt er tijd vrij die besteed kan worden aan verdieping en verbreding.

Wanneer kom je in aanmerking voor het versneld vwo?

Om in aanmerking te komen voor het versneld vwo moeten de leerlingen voldoen aan de volgende criteria:

  • Een vwo-advies van de basisschool
  • Gemiddeld een acht op het eindrapport van de brugklas
  • Bij de Cito VAS-1 toetsen voor alle kernvakken minimaal een percentielscore van 80
  • Minimaal ‘goed’ op inzet en zelfstandigheid

Leerlingen die aan bovenstaande criteria voldoen, worden samen met hun ouders uitgenodigd voor een gesprek, waarbij gesproken wordt over de leerbehoefte van de leerling. Indien versnellen een optie is, wordt besproken hoe het traject er precies uit gaat zien en hoe wij de begeleiding van de betrokken leerlingen vormgeven. Ook bespreken we het contact tussen school en ouders en een eventuele terugstroom naar het regulier traject.

Hoe ziet het versneld vwo eruit?

Het voortgezet onderwijs is voor alle brugklasleerlingen wennen. Wij vinden het belangrijk dat al onze brugklasleerlingen, ook onze excellente leerlingen, daar de tijd voor krijgen. Pas als je als leerling weet wat er in het reguliere programma van je verwacht wordt, weet je ook of je kunt en wilt versnellen. De keuze voor het versneld vwo wordt daarom aan het eind van de brugklas gemaakt.
In het 2e leerjaar beginnen de leerlingen te versnellen in de vakken Nederlands, wiskunde, Engels en -indien je versneld gymnasium doet- in Latijn en Grieks, Ook volgen de leerlingen alvast de vakken economie en scheikunde, de twee vakken die de leerlingen in het normale vwo voor het eerst in klas 3 worden aangeboden.

In het 3e leerjaar versnellen de leerlingen in de overige vakken waarin ze examen willen doen zodat ze in hun 5e leerjaar er klaar voor zijn om gelijk met de leerlingen van vwo 6 examen te doen.

Met je 17e naar de universiteit. Is dat niet te jong?

Uit bijna alle onderzoeken blijkt dat leerlingen die versneld hebben, op sociaal emotioneel gebied hetzelfde of beter functioneren dan hun medeleerlingen die niet versneld hebben. Dit komt overeen met onze ervaringen met onze leerlingen die op de basisschool een jaar hebben overgeslagen.

Ook in ons 5-jarig vwo is de groep de thuisbasis van de leerlingen. Zij vormen een mentorgroep en volgen zo veel mogelijk gezamenlijk de lessen. Daarnaast zijn zowel de sociaal emotionele ontwikkeling als de cognitieve ontwikkeling een belangrijk onderwerp van de gesprekken die de mentor voert met de leerlingen en hun ouders. Tijdens deze gesprekken wordt het onderwijstraject geëvalueerd en waar nodig aangepast. Een eventuele terugkeer naar het regulier 6–jarig vwo is, indien van toepassing, vanzelfsprekend een optie.

Klaar met het versneld vwo en dan?

Na het behalen kunnen de leerlingen direct aan hun vervolgopleiding beginnen. Maar het is ook een optie om eerst een jaar andere dingen te doen, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of studeren in het buitenland.