De brugklas

 

Onze sector heeft een eigen brugklaslocatie aan de Calslaan, op loopafstand van de hoofdlocatie. In dit overzichtelijke en goed geoutilleerde gebouw kunnen we eigentijds en uitdagend onderwijs bieden aan onze leerlingen. De lokalen zijn allemaal voorzien van digiborden, er zijn grote praktijklokalen voor lichamelijke opvoeding, beeldende vorming en techna en op de bovenverdieping is draadloos netwerk beschikbaar voor onze laptops.

In de brugklas moeten de leerlingen eerst wennen aan een nieuwe omgeving, andere klasgenoten en een andere manier van werken. Ons team zorgt ervoor dat onze leerlingen de tijd en ruimte krijgen om zich snel thuis te voelen op onze school. Met behulp van kennismakingsspellen, duidelijke regels en een lesprogramma waarbij we werken aan positief gedrag van leerlingen, zullen onze nieuwe leerlingen zich de cultuur op onze school snel eigen maken.

Onderwijs 

Op onze locatie hebben we vier soorten brugklassen. Zo wordt elke leerling op z’n eigen niveau uitgedaagd!

havo/vmbo-t

Hier zitten de leerlingen met een havoadvies van de basisschool. In deze klas wordt dan ook op havoniveau gewerkt. De leerlingen krijgen extra begeleiding. Tevens wordt over kleinere hoeveelheden stof overhoord. Er worden voor elk proefwerk twee cijfers gegeven, een havo cijfer en een vmbo-t cijfer. Aan het eind van het jaar wordt de leerling gericht bevorderd naar havo 2 of vmbo-t 2 op grond van de overgangsnormen.

havo/vwo

De leerlingen met een stevig havoadvies van de basisschool komen bij ons in de havo/vwo klas. Er wordt op havo+ niveau gewerkt met havo/vwo methodes. De echte havo leerling moet een mooi rapport kunnen halen, maar de leerling die iets extra’s kan, wordt ook uitgedaagd in deze klas. Aan het einde van het schooljaar hebben we een richtingkeuzetraject waarin we met elkaar bepalen wat de beste plek voor de leerling in klas 2 is.

atheneum/gymnasium

In de atheneum/gymnasium klas zitten de leerlingen met een vwo-advies. Er wordt met vwo methodes gewerkt. Frans en Engels worden in de taal zelf gegeven, zodoende wordt de woordenschat en de spreekvaardigheid bij deze talen extra vergroot. En er is extra vakoverstijgend en verdiepend projectonderwijs. Na een oriëntatie op de klassieke taal en cultuur kunnen de leerlingen uit deze klas vanaf de tweede helft van het schooljaar kiezen voor deelname aan het vak Latijn.

atheneum/gymnasium tweetalig

Bovenstaande (atheneum/gymnasiumklas) geldt ook voor deze klas. Er is nog meer extra uitdaging voor de leerlingen doordat het merendeel van de lessen in het Engels wordt gegeven. Er is extra aandacht voor internationalisering.

Meer informatie over tweetalig onderwijs in het algemeen vindt u op www.ikkiestto.nl en voor onze school in het bijzonder onder het kopje tweetalig vwo of in de folder We’ve got talent! What about you? 

Begeleiding

De klassen hebben een eigen mentor, hij of zij is de vertrouwenspersoon voor de leerling en de schakel tussen school en thuis. De klassen gaan aan het begin van het schooljaar drie dagen op kamp om zo elkaar en de mentor goed te leren kennen.
Goed contact met ouders vinden wij vanzelfsprekend. In de tweede schoolweek heeft u direct de mogelijkheid om de mentor te spreken. In oktober volgt een algemene ouderavond over de gang van zaken bij ons op school. We nodigen u regelmatig uit voor docentenspreekavonden en u kunt altijd contact zoeken met de mentor voor overleg.

Activiteiten

Regelmatig organiseren we projecten voor onze klassen. Deze projecten vinden soms gewoon plaats tijdens de les, maar er zijn ook activiteitendagen waarop vakoverstijgende of vormende projecten aangeboden worden. Elke vrijdagmiddag hebben onze leerlingen twee uur talentklas. Voor meer informatie over de talentklassen kunt u elders op deze website terecht.

Naar klas 2

In de loop van het jaar laten we de leerlingen nadenken over hun mogelijkheden na de brugklas. Dit gebeurt onder andere tijdens de mentorlessen. Wordt het vmbo-t, havo, atheneum of gymnasium? Hierbij betrekken we ook de ouders al in een vroeg stadium. In april ontvangen de havo/vwo-leerlingen van de docentenvergadering een z.g. richtingkeuze-advies.
In de laatste weken zullen we onze brugklasleerlingen laten wennen aan komende overstap naar het hoofdgebouw aan de Heemskerkstraat.

Meer informatie over de toelatingsprocedure kunt u vinden onder het kopje aanmelding en toelating. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd op een van onze informatiemomenten!