Schoolboeken & Kosten

 

Komend schooljaar zijn je meeste schoolboeken gratis. Maar daar moet je wel wat voor doen!

Je schoolboeken voor het nieuwe jaar worden komende zomer op je huisadres bezorgd door Iddink. De school betaalt ze voor het grootste deel, daarom worden ze Gratis Schoolboeken genoemd.

Om je Gratis Schoolboeken te krijgen moet je ze wel zelf “bestellen” op www.iddink.nl. Je stemt daar in met de voorwaarden die wij met Iddink zijn overeengekomen. Het is belangrijk dat je dit vóór de zomervakantie doet. Je ontvangt hier nog precieze informatie over als je je aanmeldt.

We hebben er voor gezorgd dat je op www.iddink.nl ook gemakkelijk je leermiddelen kunt bestellen die niet gratis zijn, zoals atlassen, woordenboeken, rekenmachines e.d. Ook int Iddink bepaalde schoolbijdragen voor ons.

Samenvattend:

  • Je schoolboeken zijn voor het grootste deel gratis
  • Ze worden gewoon op je huisadres geleverd
  • Je moet ze wel zelf “bestellen” op www.iddink.nl
  • Je krijgt hier nog duidelijke informatie over toegestuurd.

 

Ouderbijdrageregeling

Met de ouderbijdrage financiert de school belangrijke extra uitgaven die niet (voldoende) door de rijkssubsidies gedekt worden. Te denken valt aan de vormende activiteiten, die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen niet subsidieert. De bijdrage van € 45,– is voor ouders in principe vrijwillig, maar het is voor ons een vanzelfsprekende voorwaarde om als school ‘meer dan het gewone’ te kunnen doen voor de leerlingen. Leerlingen, voor wie geen ouderbijdrage is betaald, kunnen we van bepaalde activiteiten uitsluiten. Wel wijzen wij u op de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdragen en Schoolkosten en de regelingen van de Gemeentelijke Sociale Dienst.