Onze school

CSG De Goudse Waarden biedt leerlingen de mogelijkheden om hun talenten te ontdekken.

We doen meer dan alleen leerlingen opleiden voor een passend diploma: we bieden ze een brede vorming.

• We zijn een christelijke school. We laten een eigen geluid horen met een verhaal dat geworteld is in het christelijk geloof.

• We richten ons in ons onderwijs op een algehele ontwikkeling, die verder gaat dan het aanleren van de vereiste kennis en vaardigheden.

• We leggen de nadruk op de waarden aandacht, vertrouwen en verantwoordelijk-heid en staan ervoor dat deze zich blijven ontwikkelen bij leerlingen en docenten.

• We investeren in onderlinge verbondenheid en sociale vaardigheden. We zetten in op de relatie - met de leerling, met de ouder, met elkaar.

• We bieden praktijkonderwijs, vmbo (met lwoo), havo, vwo en gymnasium.

• Er zijn 4 locaties:

→ Kanaalstraat (vmbo-b, vmbo-k, lwoo en pro)

→ Winterdijk (vmbo-t en vmbo-g)

→ Calslaan (brugklasgebouw lyceum - havo)

→ Heemskerkstraat (lyceum - havo leerjaar 2-6)