De Goudse Waarden regels

 

De gedragsregels van De Goudse Waarden gelden zowel voor leerlingen als voor medewerkers. Aan het begin van elk schooljaar worden ze door de mentor in de klas besproken. De leefregels zijn als het ware de ‘grondwet’ van de school.

Samen hebben wij de volgende omgangsregels opgesteld. Deze zijn in elk lokaal op een poster te zien. Omdat ik je behandel zoals ik zelf behandeld wil worden, spreken wij het volgende af:

Wij:

  • Accepteren elkaar
  • Gaan respectvol met elkaar om
  • Werken samen en helpen elkaar als het nodig is
  • Gaan zorgvuldig om met eigen en andermans spullen
  • Zijn correct en beleefd in ons taalgebruik
  • Veroorzaken geen overlast
  • Iedereen op onze school houdt zich aan deze regels.
  • Ik spreek je er op aan als jij je er niet aan houdt.