Ons onderwijs

 

Op De Goudse Waarden geven we onderwijs vorm met het Christelijk geloof als inspiratiebron. Al onze inspanningen zijn er gericht op de maximale versterking van talenten en kwaliteiten van leerlingen en medewerkers in een plezierige leeromgeving waar een ieder zich prettig en veilig voelt. Verschillen tussen mensen accepteren en waarderen we.

Zowel de organisatie als de inhoud van ons onderwijs is gericht op de eisen en behoeften van mens, maatschappij en omgeving.

 

Wat merkt de leerling daarvan?

Deze uitgangspunten vertalen we concreet in:

• een breed onderwijsaanbod;

• een breed vormingsaanbod in elke sector;

• een goed pedagogisch klimaat (zorg, veiligheid);

• een goede sociaal-emotionele begeleiding;

• een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs en een plaats in de samenleving;

• een goede onderwijsinrichting en onderwijsorganisatie.

 

Leerlingen bij wie het in de loop van de leerjaren duidelijk wordt welke onderwijssoort het beste past, kunnen ook dan nog instromen in de onderwijssoort die recht doet aan hun kwaliteiten.