Aanmelding & toelating

Als je in groep 8 zit, kun je komen kennismaken bij ons Praktijkonderwijs op De Goudse Waarden. Daar hebben we meerdere ochtenden voor. Kijk voor deze data hier. We organiseren ook een VIP-ochtend voor nieuwe leerlingen.

Als je na overleg met je ouders voor ons praktijkonderwijs kiest, moet er een aanmeldingsformulier worden ingevuld. Deze is hieronder te downloaden. Je huidige (basis)school vult het Onderwijskundig Rapport in en levert gegevens aan over jouw IQ en leerachterstanden.

De toelatingscommissie van PrO – De Goudse Waarden vraagt een beschikking aan en daarna ben je geplaatst op onze school.

Voor de zomervakantie kom je kennismaken met je nieuwe klasgenoten zodat je precies weet met wie je na de zomervakantie in de stamgroep zit. Je ouders nodigen we dan uit voor een intake-gesprek.

Het aanmeldformulier voor Praktijkonderwijs vindt je hier:

Je kunt het formulier ingevuld opsturen naar de Goudse Waarden Praktijkonderwijs, Kanaalstraat 31, 2801 SH Gouda. Natuurlijk mag je het ook komen brengen.