Onderbouw

In de eerste twee jaren bij het Praktijkonderwijs begint en eindigt je dag in je eigen stamgroep, een vaste groep met leerlingen. Tijdens deze stamgroep-uren doen we veel aan groepsvorming, samenwerken en coaching. Maar ook Nederlands, rekenen of Engels krijg je in je eigen stamgroep.

Tijdens de twee onderbouwjaren maak je kennis met alle praktijkvakken: Groen, Huishoudkunde, Techniek, Tekenen, Textiel en Keramiek. Sommige praktijkvakken doe je wekelijks, andere volg je maar een paar periodes in het schooljaar.

Je maakt prestaties, grote opdrachten, die je doet voor een opdrachtgever. Je werkt hier 2 uur per week aan. Je wordt hier wekelijks in begeleid door een expert. Na 8 weken overhandig je het eindproduct aan je opdrachtgever. Hier krijg je een beoordeling voor die je in je portfoliomap bewaard.

In je portfoliomap bewaar je alle beoordelingen die je krijgt. Deze stop je achter 9 groeilijnen. Zo kun je aantonen hoe goed je iets al kunt. De groeilijnen waar wij op school mee werken zijn: Praktische vaardigheden, Samenwerken, Zelfstandig zijn, Volhouden, Plannen & organiseren, Reflecteren, Werkhouding, Omgaan met problemen en Communiceren.

In het tweede leerjaar ga je ook interne stages lopen. Lees hier meer over bij Stages.