Plusklas

Speciaal voor leerlingen die op het grensgebied Praktijkonderwijs - LWOO-basis zitten, hebben we de plusklas. In de Plusklas werk je voor Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde met de lesstof, boeken en toetsen van het LWOO. Zo krijgen we goed zicht of je kunt opstromen. Leerlingen waarbij dit lukt, blijven binnen hetzelfde gebouw en vervolgen hun schoolloopbaan bij het vmbo.