Begeleiding

Bij De Goudse Waarden krijg je alle hulp die je nodig hebt. Kun je het alleen? Dat mag natuurlijk ook! Maar heb je vragen, is iets niet helemaal duidelijk of denk je dat het lastig wordt? Bij De Goudse Waarden kun je rekenen op een team van specialisten die jou verder helpen.

Mentor

We vinden het belangrijk dat je je thuis voelt op school. Daarom heeft iedere klas een docent die daar extra goed voor zorgt: je mentor. Je mentor houdt in de gaten wat je nodig hebt, hoe je het op school doet, helpt je kiezen en bespreekt wat er speelt in de klas. Ook is de mentor de contactpersoon voor je ouders.

Je mentor zorgt ervoor dat de stap van de basisschool naar de middelbare wat makkelijker gaat, je krijgt daar speciale lessen voor: mentorlessen. Daar wordt aandacht besteed aan dingen die met leren te maken hebben. Bijvoorbeeld hoe je een goede planning maakt voor een toets. Ook praat je in de mentorles over de sfeer in de groep. Of over hoe iedereen in de klas met elkaar om gaat.  Daar maak je samen afspraken over.

Anti-pestbeleid

Aan pesten hebben we hier een ontzettende hekel! Als dat gebeurt, accepteren we dat niet en doen we er, samen met je medeleerlingen, direct iets aan.

Juniormentoren

Bij elke brugklas horen ook twee juniormentoren. Dat zijn leerlingen uit de bovenbouw die het leuk vinden om brugklasleerlingen te helpen. Je kunt bij hen terecht met vragen. Dat kan op school, maar ook via mail of whatsapp.

Leerlingcoördinator

Elk leerjaar wordt er een leerlingcoördinator aan jouw klas toegewezen. Hij overlegt regelmatig met de mentoren. Als je speciale of langdurige problemen hebt kan deze begeleider het contact met jou overnemen of je doorverwijzen naar het schoolondersteuningsteam (SOT). De leerlingcoördinator gaat ook in gesprek over zaken als te laat komen of als je uit de les wordt gezet.

Decaan

We leiden je op voor een plek in het vervolgonderwijs én in de maatschappij. En om daar te komen maak je de komende jaren allerlei keuzes die van belang zijn. Vanzelfsprekend spelen zaken als persoonlijkheid, capaciteiten en toekomstplannen hierbij een grote rol. Je hoeft daar niet in je eentje op te letten. Een decaan helpt je met het kiezen van een passend vakkenpakket voor de bovenbouw (vmbo, mavo, havo of vwo) en het begeleiden van een geschikte keuze voor een vervolgopleiding voor het mbo, hbo en de universiteit.

Natuurlijk zijn we er ook als iemand af en toe extra begeleiding nodig heeft. Op school werken veel mensen die ondersteuning kunnen bieden zoals counselors, een orthopedagoog, een remedial teacher, dyslexiecoaches en een trajectbegeleider. Ook heeft de school goede contacten met hulpverleners buiten school. Alles met als doel om jou de juiste begeleiding te kunnen bieden.

Zorgcoördinator

Als er extra zorgondersteuning nodig is, kunnen mentoren en leerlingcoördinatoren de hulp van de zorgcoördinator inroepen. Die zorgcoördinator weet precies wat je nodig hebt omdat hij of zij de school goed kent en de weg weet in extra begeleiding. Samen kijken jullie naar een passende oplossing.

Orthopedagoog

De orthopedagoog is een van de specialisten die door de zorgcoördinator ingeschakeld kan worden. Als je bepaalde leer- of gedragsstoornissen vertoont bijvoorbeeld, dan geeft de orthopedagoog ondersteuning aan docenten maar ook aan leerlingen.

Remedial teacher

Dyslectisch? Voor hulp bij spelling en begrijpend lezen kan de Remedial Teacher je helpen. Met een dyslexieverklaring heb je recht op bijvoorbeeld extra tijd bij een toets. Daarnaast helpt de Remedial Teacher je met praktische leertools om om te gaan met dyslexie, coacht hoe je kunt leren en bereidt je voor op bijvoorbeeld repetities.

Dyslexie

Lees meer over de begeleiding en ondersteuning van leerlingen met dyslexie in het dyslexieprotocol in onze schoolwiki.

Schoolcounselor

Wanneer je sociaal-emotionele problemen hebt die de begeleiding van de mentor te boven gaan kunnen terecht bij de counselors. Een counselor kan jou begeleiden op verschillende gebieden, zoals: faalangst, sociale vaardigheden, (digitaal) gepest worden, omgaan met echtscheiding, rouwverwerking, eetproblemen, depressiviteit of een dipje of problemen thuis. Onze counseling is laagdrempelig: de gesprekken zijn op school met vertrouwde docenten. Meestal is het jouw mentor of leerjaarcoördinator die je doorverwijst, maar je kunt zelf ook een afspraak maken.

Trajectbegeleider

Heb je extra ondersteuning nodig omdat je lijdt aan ernstige concentratieproblemen, ADHD of een stoornis in het autistisch spectrum? Dan word je gekoppeld aan een trajectbegeleider. Samen kijken jullie naar wat je nodig hebt om goed te functioneren. Er zijn bijvoorbeeld ruimtes ingericht waar je in pauzes of aan het eind van de schooldag tot rust kunt komen of huiswerk kunt maken.

Faalangst reductie-trainingen

Naast de verschillende vormen van begeleiding die de school kent bieden we ook nog bepaalde trainingen aan om je nog beter te laten functioneren. Denk hierbij aan faalangstreductietrainingen.

Als je hiervoor in aanmerking komt zal je mentor dat met je bespreken. De mentor meldt je dan, vaak in overleg met je ouders, aan voor een training.

Passend onderwijs

Alles weten over passend onderwijs?

Klik dan hier

Alle informatie in onze schoolwiki

Uitgebreide informatie over hoe de begeleiding bij De Goudse Waarden is opgebouwd,  onze schoolondersteuningsprofielen en verdere protocollen zijn te lezen in onze superhandige schoolwiki. Via de slimme zoekfunctie kun je snel jouw gezochte informatie vinden.