Aandacht voor alle leerlingen

Mentoren en leerjaarcoördinatoren zorgen ervoor dat alle leerlingen gezien worden. De mentoren zijn de eerste aanspreekpunten in de begeleiding. De leerjaarcoördinatoren sturen de mentoren aan bij de begeleiding van de klassen en de individuele leerlingen en ondersteunen waar nodig.

De leerjaarcoördinatoren van De Gouwe zijn:

mavoplus
Klas 1 en 2 mavo: mevr. T.C. van ’t Hoff
Klas 3 en 4 mavo: dhr. S.K. Gomes

vmbo b/k/l
Klas 1 en 2 bkl: dhr. P. Sietzema
Klas 3 en 4 bkl: dhr.ing. P.J.L. de Ruiter

Ondersteuning op maat
Iedere leerling is echter anders, er zijn leerlingen die meer begeleiding nodig hebben dan anderen. Ondersteuning op maat is het uitgangspunt. Er zijn daarom op school counselors, een orthopedagoog, een remedial teacher, dyslexiecoaches en een trajectklasbegeleidster aanwezig. Ook onderhoudt de school nauwe contacten met externe hulpverlening. Alles met als doel om de leerling de juiste begeleiding te kunnen bieden. Het team leerlingbegeleiding staat onder leiding van de afdelingsleider leerlingbegeleiding die wordt bijgestaan door de zorgcoördinator. Voor locatie De Gouwe is dit: mevr. A.M. Klijn. Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met de mentor of de zorgcoördinator. Deze kan de juiste personen inschakelen.

Vertrouwenscontactpersoon
Als er iets is wat uw kind echt dwars zit op het gebied van seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag op school kan uw kind terecht bij een vertrouwenscontactpersoon.
Zij bieden een luisterend oor en kijken welke stappen er gezet kunnen worden.
De vertrouwenscontactpersoon van De Gouwe is mevrouw E.J. Zeilstra.

 

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavoplus | havo | atheneum | gymnasium | tto

De Gouwe

vmbo basis | kader | gemengde leerweg
Kanaalstraat 31
2801 SH Gouda