Uw mening telt

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van De Goudse Waarden bestaat uit twee deelraden, één voor locatie De Gouwe en één voor het Lyceum-havo. Samen vormen zij de GMR: de gemeenschappelijke MR. Zo’n vier keer per jaar vergadert de GMR (met vertegenwoordigers uit beide deelraden) over schoolbrede zaken.

In de MR van De Gouwe zitten vertegenwoordigers van het personeel en ouders. De MR komt zo’n zeven keer per jaar bij elkaar bespreekt allerlei zaken die voor de scholengemeenschap van belang zijn. Zo komen bijvoorbeeld aan de orde: het personeelsbeleid, het leerlingenstatuut, het formatieplan of het boekenfonds. Voor een aantal zaken moeten bestuur en directie de MR om instemming vragen. In andere gevallen heeft de MR adviesrecht. Indien er vacatures zijn worden ouders benaderd via het ouderportaal, maar ook via de ouderavonden op school.
Wilt u contact met de MR? Klik dan op onderstaande button.

Resonansgroepen
Wij vinden het belangrijk dat u als ouder meedenkt over het onderwijs op onze school. Als u ook graag meer betrokken bent bij het onderwijs van uw kind, dan kunt u meedoen in een resonansgroep, Iedere afdeling heeft een eigen resonansgroep die bestaat uit vijf tot tien (afhankelijk van de grootte van de betreffende afdeling) willekeurig gekozen ouders. Het mes snijdt aan twee kanten; de ouders worden meer bij de school betrokken en tegelijkertijd komt de school de mening van ouders te weten. In principe kunnen de ouders over alle onderwerpen hun mening geven, maar vanzelfsprekend zullen dat vooral onderwerpen zijn die zowel de ouders als de school raken. Denk aan identiteit, veiligheid, stages, uitgaan, het gebruik van genotmiddelen, gokken, gezondheid, puberteit, relaties, seksualiteit en de moderne communicatiemedia. Zo dragen resonansgroepen bij aan het kwaliteitsbeleid van de school en aan een goede communicatie tussen ouders en school.

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

De Gouwe

vmbo basis | kader | gemengde leerweg
Kanaalstraat 31
2801 SH Gouda