Rooster en schooltijden

Persoonlijk lesrooster (Zermelo)

Iedere leerling heeft een persoonlijk lesrooster. In jouw persoonlijk lesrooster zie je per dag welke les of activiteit je hebt. Naast de gewone lessen zijn er namelijk ook activiteitendagen en toetsweken. Je kunt dit rooster bekijken via deze website en de Zermelo app.

Het persoonlijk rooster wordt regelmatig aangepast. Let op dat er lessen kunnen zijn t/m het 9e uur. Het is belangrijk hiermee rekening te houden bij het maken van vaste afspraken voor zaken zoals bijvoorbeeld muziekles, sportactiviteiten of een bijbaantje. Plan deze afspraken niet eerder, ook als je op bepaalde dagen wel eerder uit bent!

Roosterwijzigingen

Het kan voorkomen dat een docent afwezig is, bijvoorbeeld omdat zij of hij ziek is. Bij kortdurend lesuitval zullen de roostermakers proberen de tussenuren op te vullen door in het rooster te schuiven. De wijzigingen voor het 1e t/m 3e uur kun je vóór het begin van het 1e uur bekijken via de Zermelo app. Het is dus belangrijk dat je hier ’s morgens, voordat je naar school gaat, altijd even naar kijkt. Als er wijzigingen zijn voor de andere uren van de dag, kun je deze tijdens de kleine en grote pauze bekijken.

De lestijden van De Gouwe zijn:

1e lesuur 08.20- 09.10 uur
2e lesuur 09.10- 10.00 uur
Pauze 10.00 – 10.20 uur
3e lesuur 10.20 – 11.10 uur
4e lesuur 11.10 – 12.00 uur
5e lesuur 12.00 – 12.50 uur
Pauze 12.50 – 13.20 uur
6e lesuur 13.20- 14.10 uur
7e lesuur 14.10 – 15.00 uur
8e lesuur 15.00 – 15.50 uur
9e lesuur 15.50 – 16.40 uur

 

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

De Gouwe

vmbo basis | kader | gemengde leerweg
Kanaalstraat 31
2801 SH Gouda