Schoolboeken en kosten

Schoolboeken

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn de verplichte schoolboeken en lesmaterialen gratis.

Deze “gratis” schoolboeken kunt u zelf bestellen op www.iddink.nl. De precieze bestelinformatie ontvangt u als ouder in een aparte brief. Het is belangrijk dat u de boeken vóór de zomervakantie bestelt. De schoolboeken voor het nieuwe jaar worden dan aan het eind van de zomervakantie op uw huisadres bezorgd door PostNL. Controleer het boekenpakket bij ontvangst. Indien er zaken niet op orde zijn, neem dan z.s.m. contact op met Iddink.

Wij raden aan om een stevige, goed afsluitbare, regenbestendige tas, rugzak of koffer te gebruiken om de schoolboeken in te vervoeren. Schade aan boeken is voor rekening van de leerling.

In de laatste lesweek van het schooljaar worden de boeken op school weer ingenomen.

Naast het verplichte pakket kunt u bij Iddink ook verschillende schoolartikelen kopen zoals een atlas, een rekenmachine, en als uw kind deze nog niet heeft, een bijbel en woordenboeken. Wij willen benadrukken dat dit niet verplicht is. Atlassen zijn erg duur en het is niet noodzakelijk om deze te bestellen. Woordenboeken en een rekenmachine zijn wel noodzakelijk maar hoeft u niet via Iddink te bestellen. Deze extra artikelen komen voor uw rekening.

Overige schoolkosten
Daarnaast worden ook de overige schoolkosten en ouderbijdrage verrekend via Iddink. De overige schoolkosten zijn o.a. bestemd voor aanvullende leermiddelen, excursies, classbuildingsactiviteiten, kluishuur en het chipkaartsysteem. Samen met de bestelinformatie ontvangt u jaarlijks van ons een specificatie van deze kosten.

Met de vrijwillige ouderbijdrage financiert de school belangrijke extra uitgaven die niet (voldoende) door de rijkssubsidies gedekt worden. Te denken valt aan de vormende activiteiten, die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen niet subsidieert. De bijdrage van € 45,– is voor ouders in principe vrijwillig, maar het is voor ons een vanzelfsprekende voorwaarde om als school ‘meer dan het gewone’ te kunnen doen voor de leerlingen.

Leerlingen voor wie geen overige schoolkosten of ouderbijdrage is betaald, kunnen we van bepaalde activiteiten uitsluiten. We willen u hierbij ook wijzen op de mogelijkheden van de gemeentelijke sociale dienst en stichting Leergeld.

Overige kosten
Hiernaast kunnen nog kosten apart in rekening gebracht worden. Deze kosten hebben betrekking op bijvoorbeeld specifieke, branchegerichte opleidingen of voorgeschreven veiligheidskleding Alle kosten samen vindt u terug in het overzicht schoolkosten. Dit overzicht is door de MR goedgekeurd.

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

De Gouwe

vmbo basis | kader | gemengde leerweg
Kanaalstraat 31
2801 SH Gouda