Ziekmelden en overig verzuim

Voor goed onderwijs is het van het grootste belang dat leerlingen zo min mogelijk lessen verzuimen. Verzuim is alleen geoorloofd in de volgende gevallen.

ZIEK | AFWEZIG | BETER

Ziekte 
Ouders melden ziekte van hun kind op de eerste verzuimdag vóór 9.00 uur aan de medewerkers van onze schooladministratie via telefoonnummer (0182) 516 077. Zij noteren de naam van de leerling, de klas, de reden van verzuim en wie er gebeld heeft. Dit geldt ook voor de leerlingen die stagelopen. Zij moeten daarnaast ook het stageadres op tijd inlichten.

U kunt uw kind ook vóór 9.00 uur ziekmelden via onderstaande button.

Wanneer een leerling op school ziek wordt, dient hij zich te melden bij de leerjaarcoördinator, afdelingsleider of conciërge. Deze laat de leerling naar huis bellen in zijn aanwezigheid, zodat u als ouder op de hoogte bent van de ziekte van uw zoon/dochter.

Beter melden
Ouders bellen naar school om hun zoon/dochter beter te melden.

Bezoek aan arts, tandarts of specialist binnen schooltijd
Bezoeken aan arts, tandarts of specialist moeten bij voorkeur in de vrije uren van de leerling gemaakt worden. Mocht dit niet lukken, dan bellen ouders vooraf naar de school om de afspraak te melden.

Afwezigheid bij bijzondere omstandigheden (geen vakantie!)
Het kan gebeuren dat uw kind niet naar school kan vanwege een bijzondere gebeurtenis. Denk aan bijvoorbeeld een familiegebeurtenis, een huwelijk of een verhuizing. In dit geval moet u van tevoren om vrijstelling vragen bij de afdelingsleider via het formulier dat u kunt downloaden via onderstaande button. De afdelingsleider kijkt naar elke aanvraag apart om te beoordelen of het om een geldige reden gaat. Als hoofdregel geldt dat zo’n verzoek van de ouders minimaal acht weken van tevoren bij de afdelingsleider moet zijn. Dan is er nog voldoende tijd voor overleg tussen de school en ouders of voor een eventuele bezwaarprocedure. De termijn van acht weken geldt niet voor een religieuze feestdag of als de termijn niet redelijk of realistisch is voor de gebeurtenis waar het om gaat.
Verdere informatie kunt u vinden bij leerplichtwegwijzer.nl/veelgestelde-vragen.

Ook kunt u via onderstaande buttons de informatiebrochure van Bureau Leerlingzaken en de formulieren voor het aanvragen van bijzonder (vakantie)verlof downloaden.

Wanneer leerlingen zonder toestemming afwezig zijn, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Dit verzuim moeten we als school doorgeven aan de leerplichtambtenaar van de betreffende gemeente. Hiervoor hebben we een meldprotocol opgesteld, u kunt dit vinden in onze schoolgids.

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

De Gouwe

vmbo basis | kader | gemengde leerweg
Kanaalstraat 31
2801 SH Gouda