Zo doen wij dat hier

Op school hebben we een heel fijne en veilige sfeer. Om te zorgen dat dit ook zo blijft hebben we opgeschreven hoe we willen dat we met elkaar omgaan.
Iedereen op school houdt zich aan deze regels. We spreken elkaar erop aan als iemand er zich niet aan houdt.

Contact

 • Je doet je jas uit als je de les in gaat
 • Je mobiele telefoon stop je bij aanvang van de les in de telefoontas
  (of je legt je telefoon aan het begin van de dag in je kluis)
 • Je draagt geen pet of ander hoofddeksel in de school (hoofddoek mag wel)
 • Je groet de leraar als je de les in gaat

Leren

 • Je bent op tijd
 • Je hebt je schoolspullen bij je
 • Je hebt je huiswerk gemaakt
 • Je praat niet voor je beurt
 • Je verstoort de les niet
 • Je eet en drinkt in de pauze (alleen water is toegestaan in de les)
 • Je bezoekt het toilet in de pauze of bij wisseling van de lessen

Duurzaam

 • Je doet je afval in de prullenbak
 • Je gaat zorgvuldig om met spullen van de school

Respect

 • Je pest een ander niet
 • Je blijft van de spullen van een ander af
 • Je spreekt een volwassene beleefd aan
 • Je verlaat de les als de leraar het zegt
 • Je vloekt niet en gebruikt geen grove taal

Relaxen

 • Je houdt je pauze in het pauzegebied
 • Je loopt rustig in de gang en blijft van een ander af
 • Je verplaatst geen tafels in de aula of gang

Grenzen

 • Je maakt je niet schuldig aan grensoverschrijdend gedrag
 • Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag zijn: agressie, bedreiging, vechten
 • Grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot schorsing en/of verwijdering van school

Daarnaast hebben we natuurlijk ook een aantal spelregels die ervoor moeten zorgen dat het geen chaos op school wordt. Deze regels gaan bijvoorbeeld over aan- en afwezigheid, op tijd komen, gebruik van je telefoon en device en waar je je fiets/jas en tas kwijt kunt. De precieze regels kun je nalezen in de schoolgids.

Alle rechten en plichten die onze leerlingen hebben, hebben we opgeschreven in het leerlingenstatuut.

Het gebruik van alcohol en drugs zorgt ervoor dat je veel minder goed kunt leren. Verder zijn deze middelen ook door de overheid niet toegestaan op scholen. In het reglement genotmiddelen kun je precies lezen hoe we hiermee omgaan.

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

De Gouwe

vmbo basis | kader | gemengde leerweg
Kanaalstraat 31
2801 SH Gouda