Home  >  Lyceum-havo  >  Algemeen

Lyceum - havo

TalentVisie

Er valt veel te vertellen over wat er allemaal op onze sector gebeurt. Op onze site is dan ook veel informatie te vinden over ons onderwijs in de verschillende leerjaren. Ook geeft deze site een overzicht van onze organisatie en de verschillende regelingen. Al doorklikkend krijgt u een goed beeld van onze school. Een school waar we samen met leerlingen en medewerkers een boeiende en uitdagende leef- en werkgemeenschap vormen.

Marja van Gurp
directeur sector lyceum-havo