Burgerschap en maatschappelijke stage

De school is een samenleving in het klein. In de klas, op het schoolplein, in de kantine, heb je te maken zaken die ook voorkomen in de ‘echte’ samenleving. Meningsverschillen, ruzies, pestgedrag, maar ook groepsvorming, sympathie, samenwerking en inspraak.

Burgerschapsvorming

Bij burgerschapsvorming willen we jou kennis, waarden, vaardigheden en attitudes laten ontwikkelen die je in staat stellen om als actieve, mondige en geïnformeerde burgers deel te nemen aan onze democratische samenleving. Het komt bijvoorbeeld aan de orde bij geschiedenis, maatschappijleer en godsdienst, maar ook bij vakoverstijgende projecten en buitenschoolse activiteiten.

Maatschappelijke stage

Wij vinden een maatschappelijke stage een belangrijke manier om je iets mee te geven op het gebied van burgerschapsvorming. Al onze leerlingen van havo 4 en vwo 4 doen een maatschappelijke stage van 30 uur. De maatschappelijke stage laat je ervaren wat het is om in je vrije tijd belangeloos werk te verrichten voor (zorg)instellingen, verenigingen of andere vrijwilligersorganisaties.

Hoewel niet iedereen even enthousiast begint aan de maatschappelijke stage, vinden de meeste leerlingen de kennismaking met vrijwilligerswerk een mooie ervaring:

“Toen ik wist dat ik in de vierde klas vrijwilligerswerk moest doen, vond ik dat eerlijk gezegd niet zo leuk. Maar ik was er wel snel uit dat ik het bij voetbalvereniging ASW ging doen. Na een tijdje bezig te zijn geweest met de E1, kwam ik erachter dat het niet helemaal was zoals ik het me had ingebeeld, het is toch leuker en leerzamer dan ik had gedacht. Je bent ook met mensen bezig en dat maakt het leuker. Vrijwilligerswerk zou ik niet de rest van mijn leven willen doen, maar af en toe kan het geen kwaad. Vrijwilligerswerk kost tijd, maar ik realiseer mij ook goed dat er zonder vrijwilligers veel activiteiten niet gebeuren.”

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

Het Lyceum

mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto
Tijdelijk adres tijdens de verbouwing:
Groen van Prinsterersingel 44
2805 TE  Gouda

Brugklaslocatie tijdens de verbouwing:
Calslaan 100
2804 RT  Gouda