Excellent onderwijs

Het Lyceum biedt leerlingen diverse mogelijkheden om hun talenten zo goed mogelijk te ontplooien. Lees hieronder wat dat in de praktijk betekent.

Versneld vwo

Onze school is één van de 24 middelbare scholen die versneld vwo aan mogen bieden aan toptalenten. Deze leerlingen doorlopen het vwo in vijf jaar in plaats van de reguliere zes jaar. Hierdoor worden talentvolle leerlingen extra uitgedaagd en krijgen ze de ruimte om zich te verdiepen.

Een vijf jarig vwo-traject ziet er in het kort als volgt uit:

  • Je doet de brugklas gewoon met alle andere leerlingen.
  • In het tweede leerjaar ga je bij een aantal vakken in een hoger tempo door de stof heen.
  • Na het tweede leerjaar ga je naar de vierde klas.
  • Vanaf de vierde klas volg je de meeste vakken in het gewone tempo.

Bij enkele vakken zal je nog wat extra’s moeten doen. Als je het versneld vwo volgt, krijg je een eigen mentor en deze blijft jouw mentor tot aan het diploma.Het is ook mogelijk om een deel van je vakkenpakket versneld af te sluiten. Zo komt er tijd vrij om deel te nemen aan een van de talenttrajecten binnen onze school of op de universiteit.

Is versnellen iets voor jou? Dat bespreken we aan het einde van de brugklas met je!

Een diploma op maat

Havo-leerlingen die in enkele vakken erg goed zijn kiezen er steeds vaker voor om deze vakken op een hoger niveau te doen. Ben jij een leerling die heel exact is aangelegd of juist uitblinkt in talen? Dan kun je in één of meerdere vakken op vwo-niveau examen doen.

Buiten dat het voor jezelf heel fijn is dat zichtbaar wordt dat jouw talenten op sommige gebieden groot zijn, geeft het misschien een soepele toelating naar een vervolgopleiding. Het biedt in ieder geval de mogelijkheid om na onze school sneller een vwo-diploma te behalen omdat sommige vakken al op vwo-niveau zijn afgesloten.

DGW cum- lauderegeling

Als je zo goed bent dat je niet alle lessen nodig hebt, kom je in aanmerking voor onze DGW cum-lauderegeling. Je krijgt dan de mogelijkheid om tijdens een deel van de lessen aan je eigen persoonlijke programma te werken. Samen met jouw begeleider ga je bekijken hoe jouw talenten het best tot zijn recht komen in jouw individuele leertraject.

Wedstrijdje doen?

Het Lyceum neemt deel aan nationale Olympiades. Deze zijn er voor de vakken aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. De wedstrijd begint met een voorronde op de eigen school. Als je het erg goed doet mag je naar de landelijke halve finales die plaatsvinden op een van de universiteiten in Nederland. Als je dan nog steeds goed presteert kun je zelfs de finale halen. De laatste jaren doen onze leerlingen het goed en hebben enkelen de landelijke finale bereikt.

Wil je ontdekken of je informatica leuk vindt, doe dan mee met de Beverwedstrijd.
Vind je het leuk om te puzzelen en te rekenen? Dan is de Kangoeroewedstrijd, de grootste en leukste reken- en wiskundewedstrijd van Nederland, echt iets voor jou.

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

Het Lyceum

mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto
Heemskerkstraat 105
2805 SN Gouda

Tijdelijk adres tijdens de verbouwing:
Groen van Prinsterersingel 44
2805 TE  Gouda