Aandacht voor alle leerlingen

Je mentor is de eerste persoon bij wie je terecht kunt om iets te vragen of met wie je kunt praten als er iets mis is. Hij kent jouw persoonlijke omstandigheden en volgt je op het gebied van resultaten, gedrag, motivatie en planning van schoolwerk.

Voor alle leerjaren zijn mentorlessen/mentorcontactmomenten ingepland. Deze uren worden gebruikt voor activiteiten die de groepsvorming bevorderen, studievaardigheden, profielkeuze en oriëntatie op de vervolgopleiding. Ook worden tijdens die momenten mentorgesprekken gepland.

Elk leerjaar heeft ook een leerjaarcoördinator. Als je een vraag hebt en je kunt je mentor niet vinden, dan kun je bij hen terecht.

De leerjaarcoördinatoren zijn:
Mevr. A.E. van Diermen, brugklassen en vwo 2
Dhr. R.H.T. Reijven, mavo 2 en havo 2/3
Dhr. drs. T.G. Liefting, vwo 3/4
Dhr. C. Bons, havo 4/5
Mevr. Ir. A.F. Visscher-Hoffman, vwo 5/6

Ondersteuning op maat
Iedere leerling is echter anders. Er zijn leerlingen die meer begeleiding nodig hebben dan anderen. Ondersteuning op maat is het uitgangspunt. Er zijn daarom op school counselors, een orthopedagoog, een remedial teacher, dyslexiecoaches en een trajectbegeleidster aanwezig. Ook heeft de school goede contacten met hulpverleners buiten school. Alles met als doel om jou de juiste begeleiding te kunnen bieden.

Als je denkt dat je extra ondersteuning nodig hebt, overleg dit dan met je mentor. Die kan de juiste mensen inschakelen.

Vertrouwenscontactpersoon
Als er iets is wat je echt dwars zit op het gebied van seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag op school kun je terecht bij een vertrouwenscontactpersoon. Zij bieden een luisterend oor en kijken met jou welke stappen er gezet kunnen worden. De vertrouwenscontactpersonen zijn:
Mevr. A.E. van Diermen
Mevr. G.E. Keizer

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

Het Lyceum

mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto
Heemskerkstraat 105
2805 SN Gouda

Tijdelijk adres tijdens de verbouwing:
Groen van Prinsterersingel 44
2805 TE  Gouda