Aandacht voor alle leerlingen

Mentoren en leerjaarcoördinatoren zorgen ervoor dat alle leerlingen gezien worden. De mentoren zijn de eerste aanspreekpunten in de begeleiding. De leerjaarcoördinatoren sturen de mentoren aan bij de begeleiding van de klassen en de individuele leerlingen en ondersteunen waar nodig.

De leerjaarcoördinatoren zijn:
Mevr. A.E. van Diermen, brugklassen en vwo 2
Dhr. R.H.T. Reijven, mavo 2 en havo 2/3
Dhr. drs. T.G. Liefting, vwo 3/4
Dhr. C. Bons, havo 4/5
Mevr. Ir. A.F. Visscher-Hoffman, vwo 5/6

Ondersteuning op maat
Iedere leerling is echter anders, er zijn leerlingen die meer begeleiding nodig hebben dan anderen. Ondersteuning op maat is het uitgangspunt. Er zijn daarom op school counselors, een orthopedagoog, een remedial teacher, dyslexiecoaches en een trajectbegeleidster aanwezig. Ook onderhoudt de school nauwe contacten met externe hulpverlening. Alles met als doel om de leerling de juiste begeleiding te kunnen bieden.

Het team leerlingbegeleiding staat onder leiding van de afdelingsleider leerlingbegeleiding die wordt bijgestaan door de zorgcoördinator.
Afdelingsleider leerlingbegeleiding: Dhr. A.J. van den Heuvel
Zorgcoördinator: Mevr. S.T.D.T.G. Dusseldorp – van Beek

Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met de mentor of de  zorgcoördinator. Deze kan de juiste personen inschakelen.

Vertrouwenscontactpersoon
Als er iets is wat uw kind echt dwars zit op het gebied van seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag op school kan uw kind terecht bij een vertrouwenscontactpersoon. Zij bieden een luisterend oor en kijken welke stappen er gezet kunnen worden. De vertrouwenscontactpersonen zijn:
Mevr. A.E. van Diermen
Mevr. G.E. Keizer

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

Het Lyceum

mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto
Heemskerkstraat 105
2805 SN Gouda

Tijdelijk adres tijdens de verbouwing:
Groen van Prinsterersingel 44
2805 TE  Gouda