Zo blijft u op de hoogte

Natuurlijk wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van uw kind. Dat kan op de volgende manieren.

Ouderavonden

Aan het begin van de cursus organiseren we voor ieder leerjaar een ouderinformatieavond waar onderwerpen aan de orde komen die speciaal voor dat leerjaar van belang zijn. Later in het jaar organiseren wij ouderavonden rond een bepaald thema.

Mentorenspreekavonden

Voor de brugklas en de derde klas is er in mei een extra mentorenspreekavond over de richtingkeuze in de brugklas en de profielkeuze in het derde leerjaar.

Docentenspreekavonden

Twee keer per jaar is er een docentenspreekavond. Deze avond focussen we op de resultaten van uw kind. Samen met uw kind kunt u met de vakdocent te overleggen wat er nodig is om (tegenvallende) resultaten te verbeteren.

Cijferresultaten

Gedurende het hele schooljaar kunt u de cijferresultaten van uw kind bekijken via SOM.

Rapporten

Twee keer per jaar krijgt u een schriftelijke rapportage met een tussenstandgemiddelde  dat u als ouders voor gezien moeten tekenen. Aan het eind van het schooljaar krijgt u een eindrapport op basis waarvan de docentenvergadering bepaalt of uw kind al dan niet bevorderd wordt. Sommige vakken worden niet afgesloten met een cijfer maar moeten worden “afgevinkt” of afgesloten met ten minste een voldoende.

Overgangsnormen

Klik op onderstaande button om de overgangsregelingen te lezen.

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

Het Lyceum

mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto
Heemskerkstraat 105
2805 SN Gouda

Tijdelijk adres tijdens de verbouwing:
Groen van Prinsterersingel 44
2805 TE  Gouda