Het decanaat

In klas 3 krijg je voor het eerst te maken met een decaan. Dan moet je namelijk een profiel voor de bovenbouw kiezen. Samen met je ouders wordt je geïnformeerd over de keuzemogelijkheden en tijdens de mentorlessen verdiepen je je in de profielen, keuzevakken, vervolgopleidingen en beroepen. Aan de hand van een online methode (Qompas) onderzoek je je persoonlijkheid, capaciteiten en interesses.

De coördinatie van deze begeleiding is de taak van de decanen en de praktische uitvoering ligt grotendeels in handen van de mentoren. Daarnaast is er nauwe samenwerking met vakdocenten, leerjaarcoördinatoren, afdelingsleiders en directie.

In de bovenbouw vervullen de decanen deze coördinerende rol eveneens wanneer je je oriënteert op een vervolgopleiding. Hiervoor maken we gebruik van een eigen methode. In de voorexamenklassen ligt de nadruk op oriënteren en selecteren van mogelijke vervolgopleidingen. In de examenklassen ligt de nadruk op het zich verdiepen in en kiezen van een studie of een alternatief daarvoor. Ook krijg je praktische informatie over onder andere het aanmelden voor een vervolgopleiding, het bachelor/mastersysteem, loting en decentrale selectie. We stimuleren je om vooral open dagen te bezoeken en deel te nemen aan meeloop- en proefstudeerdagen. Universiteiten en hogescholen eisen in toenemende mate dat toekomstige studenten een voortraject van oriëntatie hebben doorlopen, zodat ze goed weten waar ze aan beginnen als ze voor een bepaalde opleiding kiezen.

Leerlingen die vastlopen op vwo of havo kunnen bij hun decaan terecht om de mogelijkheden te bespreken van een overstap binnen De Goudse Waarden of naar bijvoorbeeld een mbo-opleiding. Ook wanneer het keuzeproces stagneert, kun je contact zoeken met de decaan. Eventueel kun je een door de decanen begeleid studiekeuze assessment doen. Daarna bespreken we het testrapport samen met jou en je ouders besproken. In bijzondere gevallen kan de school een beroep doen op een extern testbureau. Een aanvraag daarvoor loopt via het decanaat. De kosten van deze testen zijn voor rekening van je ouders.

Decanen:
mw. dr. I.E. van den Herik-Oudijk
mw. drs. E. van Ouwerkerk
dhr. drs. M.C.F. Hagenaars

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

Het Lyceum

mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto
Heemskerkstraat 105
2805 SN Gouda

Tijdelijk adres tijdens de verbouwing:
Groen van Prinsterersingel 44
2805 TE  Gouda