Jouw mening telt!

Er zijn veel zaken op school die voor leerlingen van belang zijn. Onze school vindt het belangrijk dat jouw mening ook gehoord wordt. Hieronder lees je op welke manier dat allemaal kan.

De Medezeggenschapsraad (MR)

In de medezeggenschapsraad zitten zowel docenten, ouders als leerlingen. De schoolleiding bespreekt met  de medezeggenschapsraad de plannen voor de school. Voor sommige plannen moet de MR instemmen, voor andere plannen geeft de MR advies aan der schoolleiding.  De MR kan zelf ook het initiatief nemen om voor de school belangrijke zaken met de schoolleiding te bespreken.

Binnen de MR gaat het echter vooral over beleid, maar zijn nog veel andere (directere) zaken die voor leerlingen van belang zijn. Daarom is er vanuit de leerlingen van de medezeggenschapsraad het idee gekomen om op school ook een leerlingenraad te vormen.

De leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat in tegenstelling tot de MR alleen uit leerlingen. Zij vergaderen over allerlei uiteenlopende zaken. Onderwerpen die onder andere besproken kunnen worden zijn de ervaringen van leerlingen ten aanzien van toetsweken, planningen, roosters en lesstof. Maar de leerlingenraad wordt ook actief betrokken bij de plannen rond de vernieuwbouw van ons schoolgebouw. Ook kunnen leerlingen praktische ideeën over het verbeteren van de school bij de leerlingenraad melden.

Een deel van de leerlingenraad is iedere donderdag in de grote pauze aanwezig in een lokaal zodat je hier gemakkelijk langs kunt om zaken of ideeën te melden. Uiteraard kun je ook altijd mailen naar de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert een keer in de twee weken. Een keer per maand vergadert een aantal leerlingen van de raad met de schoolleiding.

Ben je een enthousiaste derde- of vierdeklasser en wil je graag in de leerlingenraad? Stuur dan een e-mail via onderstaande button. Ook als je een vraag hebt voor de leerlingenraad, kan je die via de button stellen.

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

Het Lyceum

mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto
Heemskerkstraat 105
2805 SN Gouda

Tijdelijk adres tijdens de verbouwing:
Groen van Prinsterersingel 44
2805 TE  Gouda