Rooster en schooltijden

Onze roostermakers zorgen ervoor dat iedere leerling een up-to-date dagrooster heeft. Wijzigen worden op vaste momenten doorgevoerd. Aan het eind van de dag worden de wijzigingen voor de volgende dag verwerkt. Maar ook ’s morgens vroeg kan bijvoorbeeld door ziekte van een docent het rooster nog wijzigen. Iedere onvoorziene wijziging voor het eerste uur wordt direct gepubliceerd. Wijzigingen voor het 1e t/m 3e uur publiceren we voor het begin van het 1e uur. Het is dus belangrijk voor vertrek naar school het persoonlijk rooster via de site van Zermelo of de Zermelo App te checken. Als ouder kunt u het rooster inzien via de logingegevens van uw kind.
Overige wijzigingen gedurende de dag worden voor de start van de kleine en grote pauze gepubliceerd.

De lestijden van het Lyceum-havo zijn:

1e lesuur 08.20 – 09.10 uur
2e lesuur 09.10 – 10.00 uur
3e lesuur 10.00 – 10.50 uur
Pauze 10.50 – 11.10 uur
4e lesuur 11.10 – 12.00 uur
5e lesuur 12.00 – 12.50 uur
Pauze 12.50 – 13.20 uur
6e lesuur 13.20 – 14.10 uur
7e lesuur 14.10 – 15.00 uur
8e lesuur 15.00 – 15.50 uur
9e lesuur 15.50 – 16.40 uur

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavoplus | havo | atheneum | gymnasium | tto

Het Lyceum-havo

Heemskerkstraat 105
2805 SN Gouda

De Gouwe

mavoplus & vmbo basis | kader | lwoo
Kanaalstraat 31
2801 SH Gouda

Het Praktijkonderwijs

Ingang: H.J. Nederhorststraat
Postadres: Kanaalstraat 31
2801 SH Gouda