Aanmelding & toelating

Als je in groep 7 of 8 zit, kun je komen kennismaken bij ons Praktijkonderwijs op De Goudse Waarden. Daar hebben we meerdere ochtenden voor. We organiseren ook een VIP-ochtend voor nieuwe leerlingen.
Natuurlijk ben je ook welkom op onze voorlichtingsavond en het Open Huis.
Hou voor alle data onze website goed in de gaten!

Als je na overleg met je ouders voor ons praktijkonderwijs kiest, moet er een aanmeldingsformulier worden ingevuld. Je kunt het aanmeldingsformulier hieronder  downloaden. Je huidige (basis)school vult het Onderwijskundig Rapport in en levert gegevens aan over jouw IQ en leerachterstanden. Let op: het formulier moet vóór 1 februari 2018 ingeleverd zijn.

De toelatingscommissie van PrO – De Goudse Waarden vraagt een beschikking aan en daarna ben je geplaatst op onze school.

Voor de zomervakantie kom je kennismaken met je nieuwe klasgenoten zodat je precies weet met wie je na de zomervakantie in de stamgroep zit. Je ouders nodigen we dan uit voor een intake-gesprek.

Het aanmeldformulier voor Praktijkonderwijs kun je hier downloaden.

Je kunt het formulier vóór 1 februari 2018 ingevuld opsturen naar de Goudse Waarden Praktijkonderwijs, Kanaalstraat 31, 2801 SH Gouda. Natuurlijk mag je het ook komen brengen.

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavoplus | havo | atheneum | gymnasium | tto

Het Lyceum-havo

mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto
Heemskerkstraat 105
2805 SN Gouda

De Gouwe

vmbo basis | kader | gemengde leerweg
Kanaalstraat 31
2801 SH  Gouda

Het Praktijkonderwijs

Ingang: H.J. Nederhorststraat
Postadres: Kanaalstraat 31
2801 SH Gouda