Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden via de directeur van de basisschool of rechtstreeks bij ons. Het aanmeldingsformulier krijgt u op de basisschool of bij onze administratie. Ook kunt u de formulieren downloaden en uitprinten via onderstaande button.

Onze administratie bevestigt de ontvangst van het aanmeldingsformulier schriftelijk.

We laten uw kind toe op grond van een positief advies van de basisschool. De eindtoets van de basisschool en informatie uit het leerlingvolgsysteem kunnen hierbij het advies van de basisschool ondersteunen.

De toelatingscommissie beslist over de definitieve toelating. Indien nodig nemen wij, voordat het besluit over de toelating en plaatsing in de juiste brugklas genomen wordt, eerst contact op met de basisschool en met u.
Uiterlijk begin juni ontvangt uw kind dat voor de brugklas is aangemeld bericht van toelating of afwijzing. We nodigen de nieuwe brugklasleerlingen vóór de zomervakantie uit voor een kennismaking met hun nieuwe klasgenoten en mentor.

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

Het Lyceum

mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto
Heemskerkstraat 105
2805 SN Gouda

De Gouwe

vmbo basis | kader | gemengde leerweg
Kanaalstraat 31
2801 SH  Gouda

Het Praktijkonderwijs

Ingang: H.J. Nederhorststraat
Postadres: Kanaalstraat 31
2801 SH Gouda