Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden via de directeur van de basisschool of rechtstreeks bij ons. Het aanmeldingsformulier krijgt u op de basisschool of bij onze administratie. Ook kunt u de formulieren downloaden en uitprinten via onderstaande button.

Onze administratie bevestigt de ontvangst van het aanmeldingsformulier schriftelijk.

We laten uw kind toe op grond van een positief advies van de basisschool. De eindtoets van de basisschool en informatie uit het leerlingvolgsysteem kunnen hierbij het advies van de basisschool ondersteunen.

De toelatingscommissie beslist over de definitieve toelating. Indien nodig nemen wij, voordat het besluit over de toelating en plaatsing in de juiste brugklas genomen wordt, eerst contact op met de basisschool en met u.

Kiest uw kind voor tto bij Het  Lyceum? Met alle leerlingen die zich aanmelden voor tto, hebben we een kennismakingsgesprek. Lees meer op de tto-pagina van Het Lyceum.

Uiterlijk begin juni ontvangt uw kind dat voor de brugklas is aangemeld bericht van toelating of afwijzing. We nodigen de nieuwe brugklasleerlingen vóór de zomervakantie uit voor een kennismaking met hun nieuwe klasgenoten en mentor.

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

Het Lyceum

mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto
Tijdelijk adres tijdens de verbouwing:
Groen van Prinsterersingel 44
2805 TE  Gouda

Brugklaslocatie tijdens de verbouwing:
Calslaan 100
2804 RT  Gouda

 

De Gouwe

vmbo basis | kader | gemengde leerweg
Kanaalstraat 31
2801 SH  Gouda

Het Praktijkonderwijs

H.J. Nederhorststraat 2
2801 SC Gouda