Aanmelden leerling met speciale zorg

Op deze pagina leest u meer over het traject van aanmelding en toelating voor leerlingen met een speciale ondersteuningsvraag op vmbo, mavo, havo en vwo.

Om welke leerlingen gaat het?

  • Leerlingen met een groeidocument.
  • Leerlingen die op dit moment een indicatie cluster 2, 3 of 4 hebben.
  • Leerlingen zonder indicatie of groeidocument die in groep 8 extra ondersteuning krijgen of op het VO moeten gaan krijgen op sociaal emotioneel, gedragsmatig, communicatief of fysiek gebied (te denken valt aan leerlingen met autisme, AD(H)D waar veel begeleiding voor nodig is en leerlingen met een lichamelijke handicap).

Wanneer?

In de maanden november en januari zijn er verschillende voorlichtingsmomenten op De Goudse Waarden waar u ook informatie kunt krijgen over de verschillende vormen van extra ondersteuning die De Goudse Waarden biedt.

De basisscholen hebben zo mogelijk vóór de kerstvakantie contact met De Goudse Waarden over leerlingen met een extra ondersteuningsvraag. Op die manier kan alvast overlegd worden of de begeleiding die De Goudse Waarden kan bieden voldoende is voor de leerling.

Daarnaast willen we voorafgaand aan een aanmelding met ouders in gesprek om te bespreken wat de school precies kan bieden en of deze ondersteuning voldoende is voor de leerling. U kunt hiervoor contact opnemen met de school om een afspraak te maken. Om te zorgen dat we voldoende tijd hebben om de aanmelding zorgvuldig te verwerken willen we deze gesprekken vóór de voorjaarsvakantie gevoerd hebben. Bij dit gesprek zijn relevante onderzoeksgegevens van belang zoals bijvoorbeeld een groeidocument, diagnostische onderzoeksverslag(en) en testen etc.

U kunt dan, als u voor onze school kiest, via de basisschool het aanmeldingsformulier inleveren. Het aanmeldingsformulier moeten dan uiterlijk 15 maart bij ons binnen zijn.

Procedure

Als het aanmeldingsformulier binnen is zal, indien er nog geen contact geweest is, de basisschool benaderd worden voor nadere informatie. Verder zullen we de gegevens vanuit het onderwijskundig rapport van de basisschool en de relevante onderzoeksgegevens bekijken. Op basis van het complete dossier zullen we een  definitieve beslissing over de plaatsing van de leerling nemen. Als een kind niet geplaatst kan worden zullen we dit in een persoonlijk gesprek toelichten, alternatieve opties binnen of buiten onze school aandragen en deze met u doorspreken.

Als u nog vragen heeft, kunt u telefonisch of via het algemene e-mailadres contact opnemen met:

De Gouwe:
Mevr. M. Janssen,  afdelingsleider
Mevr. J.M. Slappendel – Drok,  zorgcoördinator

Het Lyceum:
Mevr. A. van Diermen – leerjaarcoördinator brugklassen
Mevr. S.T.D.T.G. Dusseldorp– zorgcoördinator

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

Het Lyceum

mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto
Heemskerkstraat 105
2805 SN Gouda

Tijdelijk adres tijdens de verbouwing:
Groen van Prinsterersingel 44
2805 TE  Gouda

 

De Gouwe

vmbo basis | kader | gemengde leerweg
Kanaalstraat 31
2801 SH  Gouda

Het Praktijkonderwijs

H.J. Nederhorststraat 2
2801 SC Gouda