Zo doen we het bij De Goudse Waarden

Op school hebben we een heel fijne en veilige sfeer. Om te zorgen dat dit ook zo blijft hebben we opgeschreven hoe we willen dat we met elkaar omgaan.

  • Wij accepteren elkaar
  • Wij gaan respectvol met elkaar om
  • Wij werken samen en helpen elkaar als het nodig is
  • Wij gaan zorgvuldig om met eigen en andermans spullen
  • Wij zijn correct en beleefd in ons taalgebruik
  • Wij veroorzaken geen overlast
  • Iedereen op onze school houdt zich aan deze regels.
  • Ik spreek je er op aan als jij je er niet aan houdt.

Daarnaast hebben we natuurlijk ook een aantal spelregels die ervoor moeten zorgen dat het geen chaos op school wordt. Deze regels gaan bijvoorbeeld over aan- en afwezigheid, op tijd komen, gebruik van je telefoon en device en waar je je fiets/jas en tas kwijt kunt. De precieze regels kun je nalezen in de schoolgids.

Alle rechten en plichten die onze leerlingen hebben, hebben we opgeschreven in het leerlingenstatuut.

Het gebruik van alcohol en drugs zorgt ervoor dat je veel minder goed kunt leren. Verder zijn deze middelen ook door de overheid niet toegestaan op scholen. In het reglement genotmiddelen kun je precies lezen hoe we hiermee omgaan.

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

Het Lyceum

mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto
Heemskerkstraat 105
2805 SN Gouda

Tijdelijk adres tijdens de verbouwing:
Groen van Prinsterersingel 44
2805 TE  Gouda

 

De Gouwe

vmbo basis | kader | gemengde leerweg
Kanaalstraat 31
2801 SH  Gouda

Het Praktijkonderwijs

H.J. Nederhorststraat 2
2801 SC Gouda