Kom werken bij De Goudse Waarden

Op deze pagina vindt u een overzicht van onze vacatures. U kunt onze vacatures ook vinden op perspectiefscholen.nl.

Onze vacatures

Voorzitter college van bestuur

 

ScoliX begeleidt CSG De Goudse Waarden bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk maandag 25 maart 2019 om 09.00 uur.

Op onze scholen doen we er alles aan om een fijne en veilige leeromgeving te creëren.
Wij spelen in op ontwikkelingen in de samenleving en anticiperen op maatschappelijke behoeftes.
Door een veilig leerklimaat te bieden waar ieder kind zichzelf kan zijn, willen we zoveel mogelijk uit onze leerlingen halen.

Per 6 mei 2019 zoeken wij een

Pedagogisch conciërge (1 fte)

Als pedagogisch conciërge heb je oog voor leerlingen, zorg je voor een goed pedagogisch klimaat en treed je op bij conflicterend gedrag van leerlingen. Je draagt mede zorg voor een veilig schoolklimaat in en rond de school en verricht ondersteunende diensten.

Van sollicitanten wordt verwacht dat zij vanuit een persoonlijke overtuiging en betrokkenheid een bijdrage willen leveren aan het mede gestalte geven van het Christelijk karakter van de scholengemeenschap. Uw reactie kunt u richten aan de voorzitter van het College van Bestuur, de heer P. Dijkshoorn. Dit kan via het mailadres van het secretariaat van het College van Bestuur: secretariaatcvb@degoudsewaarden.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat College van Bestuur.

Contact

met De Goudse Waarden

Christelijke Scholengemeenschap voor pro | vmbo | mavoplus | havo | atheneum | gymnasium | tto

Het Lyceum-havo

mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto
Heemskerkstraat 105
2805 SN Gouda

De Gouwe

vmbo basis | kader | gemengde leerweg
Kanaalstraat 31
2801 SH  Gouda

Het Praktijkonderwijs

Ingang: H.J. Nederhorststraat
Postadres: Kanaalstraat 31
2801 SH Gouda