Afdelingsleider brugklas lyceumlocatie (0,8 – 1 fte)

De Goudse Waarden is een open christelijke school, waar iedereen welkom is, erbij hoort en zichzelf mag zijn.
We willen elkaar ontmoeten op DGW. En als je anderen leert kennen, dan leer je ook jezelf beter kennen: je talenten, interesses en alles wat voor jou belangrijk is in je leven.
Jij leert bij ons wat je voor anderen kunt betekenen en voor de samenleving en hoe je samen kunt werken aan een duurzame aarde.
Een veilige en gezellige sfeer staat bij ons centraal; met humor én plezier.
De Goudse Waarden: jouw school, jouw toekomst, jouw wereld.
Meer informatie vind je op www.degoudsewaarden.nl.

Lyceum-brugklas: Op de lyceumlocatie wordt onderwijs verzorgd voor de afdelingen mavo, havo en vwo. Specialiteiten zijn onder andere het gymnasium en het tweetalig onderwijs. Vanaf de herfstvakantie 2022 vindt het onderwijs voor alle leerjaren plaats in het gerenoveerde lyceumgebouw aan de Heemskerkstraat.

De sfeer op De Goudse Waarden is open, loyaal en betrokken. De school heeft een lange geschiedenis in Gouda en staat bekend om de warme sfeer en de goede resultaten. Per schooljaar 2022-2023 wordt gestart met onderwijs in eenheden van 40 en 80 minuten. De leerjaren 1 en 2 hebben een NXT-dag. Op deze dag werken de leerlingen in projecten aan de vier speerpunten van de school (jezelf leren kennen, leren wat je voor de ander kunt betekenen, wat je voor de samenleving kunt betekenen en hoe je samen kunt werken aan een duurzame aarde).

De afdelingsleider brugklas maakt samen met drie andere afdelingsleiders en de directeur deel uit van de schoolleiding van de lyceumlocatie. Deze locatie vormt samen met de vmbo- en PrO-locaties CSG De Goudse Waarden.

Functie: We zoeken een afdelingsleider die:

 • zorg en verantwoordelijkheid draagt voor het onderwijs in zijn/haar afdeling;
 • samen met de leerjaarcoördinator verantwoordelijk is voor een pedagogisch klimaat in de afdeling dat bevorderlijk is voor het leren en de brede ontwikkeling van leerlingen en dat bijdraagt aan een veilige en plezierige sfeer op school;
 • zorg draagt voor de onderwijsresultaten van de afdeling en de ontwikkeling en (pedagogische en didactische) vernieuwing van het onderwijs in de afdeling;
 • leiding geeft aan een team van docenten;
 • onderhoudt de gesprekscyclus met medewerkers;
 • werkt vanuit de speerpunten en kaders van het schoolplan;
 • als deel van de schoolleiding en middels eigen taken bijdraagt aan de totale organisatie op de lyceumlocatie;
 • meewerkt aan de ontwikkeling van CSG De Goudse Waarden en
 • (bij een aanstelling van meer dan 0,8 fte) ook een lestaak verricht.

 

Profiel van de afdelingsleider brugklas:

 • Je bent in staat om op inspirerende en motiverende wijze leiding te geven.
 • Jij draagt vanuit je persoonlijke betrokkenheid bij aan de veilige, warme en betrokken sfeer, waar wij op De Goudse Waarden trots en zuinig op zijn.
 • Je geeft ruimte aan professionals.
 • Je bent in staat om op basis van de onderwijskundige visie van de school, in samenspraak met je team, concrete beleidsdoelstellingen te formuleren en deze om te zetten in resultaten.
 • Je werkt vanuit de inhoud en de relatie effectief samen; zowel in je team als in de schoolleiding.
 • Je bent optimistisch en gelooft in het lerend vermogen van leerlingen en collega’s.
 • Je bent goed in het bedenken en organiseren van de wervingsactiviteiten.
 • Je bent goed in het leggen en onderhouden van relaties; met collega’s binnen DGW, met ouders en met medewerkers op basisscholen en andere organisaties.
 • Je bent je bewust van je boegbeeld- en voorbeeldfunctie richting internen en externen en kunt hier op uitstekende wijze invulling aan geven.
 • Je hebt een werk- en denkniveau op hbo- of academisch niveau.
 • Je hebt bij voorkeur een lesbevoegdheid.

 

Arbeidsvoorwaarden:
Dienstverband: 0,8-1,0 fte, met eventueel een lestaak.
Ingangsdatum: 1 oktober 2022 (in overleg eerder of later).
Salarisschaal: schaal 12
Deze vacature wordt intern en extern uitgezet.

Heb jij interesse in deze functie?
Graag ontvangen wij jouw motivatie en CV.
Je kunt deze t/m maandag 4 juli 2022, 9.00 uur sturen aan Dirk Roeleveld, hoofd P&O (d.roeleveld@degoudsewaarden.nl).
Voor vragen over deze functie kun je terecht bij Peter van Dijk, directeur lyceumlocatie en voorzitter CvB De Goudse Waarden (p.vdijk@degoudsewaarden.nl of 0182-516077).
Op donderdagavond 7 juli 2022 worden de gesprekken gevoerd.

Deel deze vacature

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email