Goudse VO-scholen maken afspraken in een RPO

De Goudse scholen voor het voortgezet onderwijs zijn de afgelopen jaren in overleg gegaan om gezamenlijk een compleet en divers aanbod van opleidingen en profielen aan te bieden aan de leerlingen in en om Gouda. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenoemd “Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen”. Op woensdag 19 oktober is dit traject afgerond en hebben […]