Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage: niet verplicht, maar wel heel belangrijk.

De Goudse Waarden ontvangt van de overheid bekostiging voor het reguliere onderwijs, zoals bijvoorbeeld lessen, mentoraat en schoolboeken. Wij willen leerlingen echter meer meegegeven op school. We willen ze door excursies laten kennis maken met de praktijk. Een brugklas-introductieprogramma zorgt dat ze zich snel thuis voelen op school.

Door toneel, reizen, extra sportactiviteiten en vieringen doen leerlingen kennis en ervaringen voor hun verdere leven op. Voor al deze activiteiten zijn wij afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage die we u jaarlijks vragen.

Ook al zijn de bijdragen vrijwillig, ze zijn voor ons noodzakelijk om veel belangrijke activiteiten in stand te houden. Tweetalig onderwijs en buitenlandse reizen zijn zonder voldoende financiering simpelweg niet mogelijk. Wij doen daarom een dringend beroep op u om – indien dit voor u mogelijk is – de hiervoor gevraagde bedragen te betalen. Helemaal fijn als u ook bijdraagt aan het Vrienden van DGW-fonds, zodat we daarmee kunnen realiseren dat iedereen mee kan op reis.

OUDERBIJDRAGE BRIEVEN

Ouderbijdrage brief