Nederhorststraat

HET PRAKTIJKONDERWIJS

Echt wat voor jou, ons praktijkonderwijs! Je krijgt het onderwijs dat bij je past en je leert op veel verschillende manieren. Je leert niet alleen uit boeken, maar ook via de computer, bij praktijkvakken, in de praktijk en door stage natuurlijk. Samen met je mentor kies je de juiste leerroute. En op school leer je ook hoe je goed met anderen kunt omgaan en oplossingen kan zoeken voor uitdagingen. De docenten hebben veel aandacht voor je. Na het halen van je diploma ben je klaar voor een baan maar je kunt ook doorstromen naar het mbo voor een vervolgopleiding.

WAT GA JE LEREN?

Het praktijkonderwijs is kleinschalig, gezellig en veilig. Je werkt toe naar een baan of naar het mbo. Je bent daarom veel bezig met je handen. Je leert wat je kunt maken met hout, metaal en kunststof. Maar ook koken en bakken staat op het programma!

Maar natuurlijk zijn er ook de gewone lessen die voor iedereen verplicht zijn zoals Nederlands, Engels, gym en rekenen/wiskunde, wereldoriëntatie, verzorging en godsdienst.
Zelfredzaamheid is ook belangrijk, daar besteden we dan ook aandacht aan want we willen dat je na school zo zelfstandig mogelijk werkt, woont en leeft.

En je werkt met een digitaal portfolio. Daarin laat je zien wat je hebt gemaakt en wat je daarvan hebt geleerd. Je kunt hierin ook aangeven hoe jij je verder wilt ontwikkelen. Je bespreekt dit aan het eind van elke periode met je mentor. Dan bespreken jullie waarin je bent gegroeid en wat je nog moet leren.Hoe lang duurt
het Praktijkonderwijs

0
Jaar
Wat voor vakken
krijg je?

Waar kom je terecht?

Het voelt meteen goed als je binnenloopt. We hebben een plein met leuke banken, een pannakooi en tafeltennistafel. En rond onze gemeenschappelijke ruimte vind je de lokalen. Een overzichtelijke plek waar alle leerlingen en docenten elkaar bij naam kennen. We begeleiden je bij alles wat je moeilijk vindt. Wil je meer uitdaging? Dan geven we je wat extra’s. Op de laatste dag verlaat je vol trots de school met een diploma en veel stage-ervaring, op weg naar een baan!

hoe ziet je
schooltijd eruit?

onderbouw

In de eerste twee jaar bij het praktijkonderwijs begint en eindigt je dag in je eigen stamgroep, een vaste groep met leerlingen en begeleiders. Tijdens deze stamgroep-uren doen we veel aan groepsvorming, samenwerken en coaching. Maar ook Nederlands, rekenen of Engels krijg je in je eigen stamgroep.

Aan het einde van het tweede leerjaar doe je de bovenbouwproef. Dan laat je aan jouw mentor, je ouders en een docent van de bovenbouw zien dat je klaar ben voor de overstap naar de bovenbouw.

bovenbouw

In het derde leerjaar werk je samen met je klasgenoten in een nagebouwd woonhuis en ook kun je laten zien of je ‘groene handen’ hebt in onze tuin. Zorg er samen voor dat de kippen en konijnen in leven blijven en dat de planten goed kunnen bloeien. In het woonhuis leer je alles wat je nodig hebt om later goed voor jezelf te zorgen. Allerlei handige dingen zoals koken, klussen in huis, rekeningen betalen, formulieren invullen en persoonlijke verzorging.

In het vierde jaar ga je je meer specialiseren. Je volgt dan een branchegerichte opleiding die past bij jouw stage richting. Dat doe je in de mooie praktijklokalen van ons vmbo.  Je gaat dieper in op Zorg en Welzijn, Algemene Techniek, Autotechniek, Fietstechniek, Handel en Verkoop of Consumptief. In het echt is het nog veel leuker dan je nu denkt!

Tijdens je laatste jaar op het praktijkonderwijs doe je examen. Dit doe je door een praktijkexamen op je stage en een examengesprek waarin je je portfolio bespreekt.

Extra: Entree-opleiding
In het vijfde leerjaar kun je ook een speciaal programma volgen om je diploma MBO-niveau 1 te halen.  Als je dat wilt, kun je daarna doorgaan met MBO-niveau 2. Daarvoor werken we samen met MBO Rijnland in Gouda.

De praktijklessen

Hier nog een tekst over de praktijklessen

De Goudse Waarden maakt gebruik van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+ 2021-2027) in het kader van de bevordering van de aansluiting praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs. De subsidie hebben we aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).  

Deze extra gelden gebruiken we om de leerlingen goed te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt en eventuele verdere opleidingen. Concreet betekent dit dat we de stagebegeleiding konden uitbreiden, we nu meerdere branchegerichte cursussen kunnen aanbieden en dat we de praktijkvakken verder kunnen blijven professionaliseren. 

 

heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over bijvoorbeeld de vakken, beroepsprofielen of de begeleiding, vul dan hier het formulier in en we proberen je vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.