Aanmelden

Heb jij gekozen voor De Goudse Waarden? Dat vinden wij heel fijn om te horen. Wij verwelkomen je met open armen!

Aanmelden nieuwe brugklasleerlingen

Aanmelden kan tot 15 maart. Voor leerlingen voor ons praktijkonderwijs en leerlingen met een LWOO indicatie of een speciale ondersteuningsvraag gelden andere data. 

Aanmelden kan via de directeur van de basisschool of rechtstreeks bij ons. Op de basisschool en bij onze administratie zijn aanmeldingsformulieren aanwezig. Maar nog makkelijker is het om de interactieve aanmeldingsformulieren via de buttons op deze pagina te downloaden en in te vullen. U hoeft ze daarna alleen nog maar uit te printen om te ondertekenen.  

Lees alle informatie over aanmelden, toelating en plaatsing in onze schoolwiki.

Aanmelden klas 2 en hoger

Bij een aanmelding voor een nieuw schooljaar in klas 2 of hoger start de toelatingsprocedure nadat het volledig ingevuld aanmeldingsformulier op school door de ouder(s)/verzorger(s) is ingeleverd. Als er (nog) geen volledig onderwijskundig rapport beschikbaar is, dan worden de ouder(s)/verzorger(s) hierover geïnformeerd. De school zal dan actief aan de slag gaan om de benodigde gegevens te verkrijgen zodat zij een verantwoorde beslissing kan nemen. Is het formulier na 1 april 2022 ingeleverd, dan zal het besluit tot toelating mede afhangen van de ruimte in de groepen in het betreffende leerjaar en in de te volgen vakken.
Lees alle informatie over aanmelden, toelating, plaatsing, tussentijds aanmelden en interne doorstroming in onze schoolwiki.