Aanmelden

Heb jij gekozen voor De Goudse Waarden? Dat vinden wij heel fijn om te horen. Wij verwelkomen je met open armen!

Aanmelden nieuwe brugklasleerlingen

Aanmelden kan tot 15 maart. Voor leerlingen voor ons praktijkonderwijs en leerlingen met een LWOO indicatie of een speciale ondersteuningsvraag gelden andere data. 

Aanmelden kan via de directeur van de basisschool of rechtstreeks bij ons. Via onderstaande buttons kunt u digitaal het aanmeldformulier invullen.

Lukt het invullen van het aanmeldformulier niet of heeft u vragen over het aanmeldformulier?
Stuur dan gerust een mail naar aanmeldingen@degoudsewaarden.nl, bel naar 0182-516077 of kom langs op onze locaties.

Lees alle informatie over aanmelden, toelating en plaatsing in onze schoolwiki.

Aanmelden klas 2 en hoger

Bij een aanmelding voor een nieuw schooljaar in klas 2 of hoger start de toelatingsprocedure nadat het volledig ingevuld aanmeldingsformulier op school door de ouder(s)/verzorger(s) is ingeleverd. Als er (nog) geen volledig onderwijskundig rapport beschikbaar is, dan worden de ouder(s)/verzorger(s) hierover geïnformeerd. De school zal dan actief aan de slag gaan om de benodigde gegevens te verkrijgen zodat zij een verantwoorde beslissing kan nemen.

Is het formulier na 1 april 2023 ingeleverd, dan zal het besluit tot toelating mede afhangen van de ruimte in de groepen in het betreffende leerjaar en in de te volgen vakken.

Voor de bovenbouw van mavo, havo en vwo is er ook een profielkeuze nodig, deze kunt u hieronder digitaal invullen en versturen naar: i.vdherik@degoudsewaarden.nl

Aanmeldingsformulier

PROFIELKEUZEFORMULIEREN

*Als de lesgroep kleiner is dan 15 leerlingen, dient er een ander vak gekozen te worden