Flexrooster

Met ingang van 2022-2023 werken we op de Heemskerkstraat met een nieuwe lesopzet. 

Na de eerste ervaringen in de brugklas zullen we na de zomer alle lessen ombouwen tot eenheden van 80 minuten. Daarnaast zijn er in leerjaar 3 en hoger keuzelessen (zogenoemde ‘flexuren’) van 40 minuten. Hier vind je de belangrijkste informatie voor de leerlingen. Het rooster gaat er als volgt uit zien:

Veel gestelde vragen

Iedere leerling is verschillend. Waar de een weinig lessen nodig heeft om goede resultaten te behalen, heeft een andere leerling daar soms meer lessen voor nodig. Daarom hebben we het rooster zo gemaakt, dat er gewone lesuren én flexuren staan. De gewone lessen in het rooster volgt iedereen. Hierin wordt het basisprogramma behandeld. Daarnaast kies je zelf naar welke flexuren je gaat. Deze volg je bijvoorbeeld als je meer ondersteuning nodig hebt. Dus met een rooster met flexuren is er meer maatwerk mogelijk.

Leerlingen in leerjaar 1 en 2 volgen vier dagen per week les volgens het rooster. De vijfde dag is de NXT-dag. Brugklasleerlingen hebben een jaar lang op deze manier gewerkt.

Leerlingen in leerjaar 3 en hoger volgen vijf dagen per week lessen volgens het rooster. Daarnaast volgen ze flexuren naar keuze.

Op iedere schooldag behalve de dinsdag zijn er vier flexuren op een dag. Op de dinsdagmiddagen wordt ruimte gemaakt voor de docenten om te vergaderen, scholing te volgen en voor andere activiteiten die anders lesuitval zouden veroorzaken. Voor leerlingen staan er geen lessen gepland. Wel kunnen op die middag andere schoolactiviteiten of bijvoorbeeld inhaaltoetsen plaatsvinden. Houd er dus altijd rekening mee dat er iets voor school gepland kan worden op dinsdagmiddag.

Let op: tijdens toets- en SE-weken kunnen er op dinsdagmiddag wel toetsen of schoolexamens ingepland worden.

De vaklessen die in het rooster staan, duren 80 minuten. Na ieder lesblok is er een pauze. Het kan per jaarhelft verschillen voor hoeveel uur een vak in het rooster staat. In het rooster is er zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling over het jaar, zodat je niet de eerste jaarhelft een overvolle week hebt en de tweede jaarhelft heel veel ruimte in je rooster.

Lessen van 80 minuten zorgen voor:

  • Meer rust op een schooldag: doordat je minder vakken op een dag volgt, kun je je hier beter op focussen, zowel in het huiswerk vooraf als in de les zelf.
  • Meer ruimte in de les voor afwisseling in lesvormen: uitleg, oefening, practicum, luister- en gespreksoefeningen, diagnostische toetsen, nabespreking enz.
  • Meer maatwerk voor leerlingen: De ene leerling heeft moeite met wiskunde, de andere met Frans. Alle leerlingen volgen een gezamenlijke basis, maar je kiest zelf in welke vakken je extra uitleg of oefening wilt volgen. Sommigen gebruiken de flexuren juist voor extra verdieping in een vak.
  • Leerlingen laten groeien in zelfstandigheid: Als je zelf keuzes kunnen maken, kun je ook zelf verantwoordelijk worden voor je eigen ontwikkeling. Wij willen je hierin begeleiden. De komende jaren worden alle mentoren opgeleid tot didactisch coach en wisselen vakdocenten intensief informatie uit met leerlingen, mentoren en ouders via het programma “leerlingbegeleiding.nl”.

Naast de klassikale lessen van 80 minuten zijn er flexuren van 40 minuten. Flexuren bieden meer keuzemogelijkheden voor leerlingen. Het is mogelijk om bij een flexuur extra uitleg te krijgen over een vak, of bijvoorbeeld verder werken aan je bevo-opdracht of je kiest voor een stilte-uur. Hier ga je, onder toezicht, rustig zelfstandig aan het werk. Dat betekent ook dat je meer mogelijkheden krijgt om op school het huiswerk af te krijgen.

Op maandag, woensdag en vrijdag staan de flexuren op de randen van het rooster. Op donderdag is er een blok van twee flexuren midden op de dag. Naast flexuren waarvoor je kiest, kunnen deze uren ook met andere lessen of activiteiten ingevuld worden. Bijvoorbeeld door een steunles, een mentoruur, debatgroep, toneelgroep. In een enkel geval kan er ook een vakles van 40 of 80 minuten geplaatst worden.

Als een les van 80 minuten uitvalt, is het belangrijk dat je zelf verder werkt. Daarom hebben alle docenten werkwijzers gemaakt. Om je tijd goed te besteden, ga je zelfstandig aan het werk in bijvoorbeeld een stilteruimte of de mediatheek. Als de docent er de volgende les weer is, kun je zonder vertraging naar de toets toe werken.
Als een flexuur uitvalt, hoef je dit niet in te halen met een ander flexuur. Je kunt naar huis als je dan vrij bent of je kunt zelf in de mediatheek gaan werken. Het uitgevallen flexuur wordt meegeteld voor het minimum dat je per week moet maken.

Per week schrijf je je in voor minimaal drie flexuren. Het inschrijven doe je via Zermelo. Dat kan drie weken van tevoren en voor meerdere weken achter elkaar. Jij bepaalt zelf welke flexuren je kiest. Je kunt ook voor stilte-uren kiezen waarbij je zelfstandig aan het schoolwerk werkt.
De meesten zijn heel goed in staat om voor jezelf te bepalen welke flexuren je nodig hebt. We adviseren je om je in te schrijven voor de flexuren van vakken waar je moeite mee hebt. Door naar een flexuur te gaan en extra uitleg te volgen of bij een vakdocent aan het werk te gaan, kunnen jouw resultaten verbeteren. Jouw mentor bespreekt met jou welke keuzes je maakt. In sommige situaties kan je mentor je aanmelden voor een flexuur. Je bent dan verplicht naar dat flexuur te gaan.

Je moet een minimumaantal flexuren volgen naast de gewone lessen. We controleren daarbij gewoon op aanwezigheid. Als je het minimum niet als aanwezig bent geregistreerd, noemen we dat spijbelen als daar geen geoorloofde reden voor is. Elke les die je te weinig volgt, telt als één uur spijbelen. Je moet dan later uren voor “straf” terugkomen. Als het goed is ben je ook op de hoogte van de 4, 8, 12, 16 regel. Vraag maar eens aan je mentor wat dat precies is! Op de schoolsite kun je ook lezen wat die regel inhoudt.