begeleiding

Op De Goudse Waarden krijg je alle hulp die je nodig hebt. Kun je het alleen? Dat mag natuurlijk ook! Maar heb je vragen, is iets niet helemaal duidelijk of denk je dat het lastig wordt? Op De Goudse Waarden kun je rekenen op een team van specialisten die jou verder kunnen helpen. 

MENTOR

We vinden het belangrijk dat je je thuis voelt op school. Daarom heeft iedere klas een docent die daar extra goed voor zorgt: je mentor. Je mentor houdt in de gaten wat je nodig hebt, hoe je het op school doet, helpt je kiezen en bespreekt wat er speelt in de klas. Ook is de mentor de contactpersoon voor je ouders.

Je mentor zorgt ervoor dat de stap van de basisschool naar de middelbare wat makkelijker gaat, je krijgt daar speciale lessen voor: mentorlessen. Daar wordt aandacht besteed aan dingen die met leren te maken hebben. Bijvoorbeeld hoe je een goede planning maakt voor een toets. Ook praat je in de mentorles over de sfeer in de groep. Of over hoe iedereen in de klas met elkaar om gaat.  Daar maak je samen afspraken over.

Juniormentoren

Aan elke brugklas zijn juniormentoren gekoppeld. Dat zijn leerlingen uit de bovenbouw , die het leuk vinden om brugklasleerlingen te helpen. Je kunt bij hen terecht met vragen. Dat kan op school, via je schoolmail of via Teams.

Leerlingcoördinator

Voor elk leerjaar is er een leerlingcoördinator. De leerlingcoördinator overlegt regelmatig met de mentoren. Als je speciale of langdurige problemen hebt kan deze begeleider het contact met jou overnemen of je doorverwijzen naar het schoolondersteuningsteam (SOT). De leerlingcoördinator gaat ook in gesprek over zaken als te laat komen of als je uit de les wordt gezet. 

DECAAN

We leiden je op voor een plek in het vervolgonderwijs én in de maatschappij. En om daar te komen maak je de komende jaren allerlei keuzes die van belang zijn. Vanzelfsprekend spelen zaken als persoonlijkheid, capaciteiten en toekomstplannen hierbij een grote rol. Je hoeft daar niet in je eentje op te letten. Een decaan helpt je met het kiezen van een passend vakkenpakket voor de bovenbouw en het begeleiden van een geschikte keuze voor een vervolgopleiding op het mbo. 

Extra ondersteuning nodig?

Natuurlijk zijn we er ook als iemand af en toe extra begeleiding nodig heeft. Op school werken we met veel mensen die ondersteuning kunnen bieden. Ook heeft de school goede contacten met hulpverleners buiten school. Alles met als doel de juiste begeleiding te kunnen bieden.

ZORGCOÖRDINATOR

Als er extra zorgondersteuning nodig is, kunnen mentoren en leerlingcoördinatoren de hulp van de zorgcoördinator inroepen. Die zorgcoördinator weet precies wat je nodig hebt omdat hij of zij de school goed kent en de weg weet in extra begeleiding. Samen kijken jullie naar een passende oplossing.

ORTHOPEDAGOOG

De orthopedagoog is een van de specialisten die door de zorgcoördinator ingeschakeld kan worden. Als je bepaalde leer- of gedragsstoornissen vertoont bijvoorbeeld, dan geeft de orthopedagoog ondersteuning aan docenten maar ook aan leerlingen.

Schoolcounselor / Jeugd ondersteuning op school (JOS)

Bij sociaal-emotionele problematiek waarvoor de begeleiding van de mentor niet voldoende is kun je terecht bij een counselor of een JOS medewerker. Zij kunnen jou begeleiden op verschillende gebieden, zoals: faalangst, (digitaal) gepest worden of een dipje. Onze counseling is laagdrempelig, de gesprekken zijn op school met vertrouwde docenten. De zorgcoördinator verwijst je naar hen door.

Trajectbegeleider

Heb je extra ondersteuning nodig omdat je lijdt aan ernstige concentratieproblemen, ADHD of een stoornis in het autistisch spectrum? Dan word je gekoppeld aan een trajectbegeleider. Samen kijken jullie naar wat je nodig hebt om goed te functioneren. Er zijn bijvoorbeeld ruimtes ingericht waar je in pauzes of aan het eind van de schooldag tot rust kunt komen of huiswerk kunt maken.

HULP NODIG BIJ HET LEREN?

Vind je het lastig om consequent voldoende tijd aan je huiswerk te besteden? Of kun je wel wat hulp gebruiken bij de lesstof van een bepaald vak? Klik op onderstaande button en lees meer over bijlessen in de schoolgids.

EXTRA ONDERSTEUNING NODIG?​

Natuurlijk zijn we er ook als iemand af en toe extra begeleiding nodig heeft. Op school werken veel mensen die ondersteuning kunnen bieden zoals counselors, een orthopedagoog, een remedial teacher, dyslexiecoaches en een trajectbegeleidster. Ook heeft de school goede contacten met hulpverleners buiten school. Alles met als doel om jou de juiste begeleiding te kunnen bieden.

heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over bijvoorbeeld de vakken, beroepsprofielen of de begeleiding, vul dan hier het formulier in en we proberen je vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.