praktijkonderwijs

begeleiding

Het praktijkonderwijs heeft op de begane grond van de locatie Nederhorststraat een eigen ingang met een eigen plein en een nieuwe, uitdagende werkruimte. Een overzichtelijke plek waar alle leerlingen en docenten elkaar bij naam kennen. We bereiden je voor op een leven waarin jij zo zelfstandig mogelijk werkt, woont, ontspant en bijdraagt aan de samenleving. Omdat we je kennen, weten we precies wat je kunt en wat bij je past.

kennismaking

Voordat het nieuwe schooljaar begint, maak je al kennis met je mentor en je nieuwe klas. Op een woensdagmiddag in juni kom je voor het eerst naar school. Je mentor vangt je op en vertelt je van alles over de brugklas. Je ziet je nieuwe klasgenoten en iedereen stelt zich voor. Als je dan na de zomervakantie echt begint, zie je direct al bekende gezichten.

jouw eigen mentor

Zowel in de onderbouw als de bovenbouw heb je een eigen mentor. Hij of zij begeleidt jou tijdens je schoolperiode. De mentor kent jou en je kunt met je vragen bij hem terecht. Elke week hebben jullie een gesprek. Dan praten we over hoe het met jou en je studievorderingen gaat.

Aan het einde van een periode van 8 weken heb je een portfoliogesprek met je mentor. Je bespreekt dan je resultaten en stelt nieuwe doelen waaraan je gaat werken.

Je mentor houdt ook contact met jouw ouders en stuurt iedere twee weken een mail naar huis over jouw vorderingen op school.

Snel naar

JOUW LEERLINGBEGELEIDER

Soms heb je grotere problemen en heb je meer begeleiding nodig dan je mentor je kan geven. In dat geval ga je naar de leerlingbegeleiders. Hij of zij zoekt samen met jou, je ouders en je mentor naar oplossingen.

De leerlingbegeleider zorgt dat er contact is met alle hulpverlening zodat je weer snel tot goede schoolresultaten kunt komen.

LOGOPEDIE EN ORTHOPEDAGOGIE

Leerlingen die spraak- en/of taalproblemen hebben, krijgen begeleiding van de logopediste. Deze bekijkt voor elke leerling welk persoonlijk taalontwikkelingstraject we kunnen uitvoeren. De logopediste verzorgt ook de sociale vaardigheidstraining.

Als er bij een leerling testen afgenomen moeten worden, dan zorgt de orthopedagoog daarvoor.

ook als je al van school bent

Veel leerlingen verlaten de school met een baan en gaan werken. Anderen leren door op het MBO.
Lukt het jou om verder te leren op een MBO, dan is ons advies om dat te doen via een BBL-opleiding. Hierbij ga je 4 dagen werken en 1 dag naar school. Alle schoolverlaters volgen we nog twee jaar zodat we er zeker van zijn dat iedereen echt op de goede plek zit.
Als je van school bent gegaan, blijven we nog twee jaar volgen hoe het met je gaat. Je bent dan van harte welkom op de terugkom-middagen. En als je hulp nodig hebt, zullen we proberen om samen met jou een oplossing te vinden.

heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over bijvoorbeeld de vakken, beroepsprofielen of de begeleiding, vul dan hier het formulier in en we proberen je vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.