Kwaliteit

De kwaliteit van een school kun je natuurlijk goed uitdrukken in cijfers: hoeveel leerlingen zijn er, hoeveel slagen er jaarlijks, wat zijn de gemiddelde resultaten? Maar cijfers alleen geven een wat statisch beeld van de werkelijkheid. Wat verstaan wij onder kwalitatief goed onderwijs als we niet naar de cijfers kijken? Welke toegevoegde waarde bieden wij uw kind?

Het verschil maken

Wij willen als school echt verschil maken in het leven van onze leerlingen. Dat doen we op verschillende manieren. Vanuit onze christelijke identiteit geven wij onze leerlingen inzichten en verhalen mee die hen helpen te worden wie ze zijn. Van daaruit bieden wij ze ook waarden en normen waarop ze terug kunnen vallen bij belangrijke keuzes en dilemma’s die ze in hun leven kunnen tegenkomen.

Natuurlijk volgen we in ons onderwijs de ontwikkelingen en vernieuwingen op de voet. Maar we hechten ook aan vertrouwdheid en veiligheid voor onze leerlingen. We willen een veilige basis bieden, om van daaruit steeds verder de wereld te ontdekken. De nadruk ligt daarbij op het vertrouwen; onze leerlingen kunnen volledig zichzelf zijn. Bij ons komt niemand tussen wal en schip. Onze docenten kennen hun leerlingen, en helpen hen waar nodig. We nemen de tijd voor elkaar met oprechte aandacht. Ouders kunnen met een gerust hart hun kind aan ons toevertrouwen.

En niet in de laatste plaats helpen wij uw kind een diploma te behalen, dat goed aansluit op het vervolgonderwijs. Wij willen onze leerlingen een schooltijd geven waarin ze zichzelf goed voorbereiden op de toekomst, en bovendien veel plezier met elkaar beleven!

Dit is onze intentie en onze drijfveer in ons dagelijkse werk. Voor de cijfermatige kwalificering van onze school kunt u op onderstaande links klikken.

Open dagen

SCHOLEN OP DE KAART

Via de site ‘scholen op de kaart’ geven scholen voor basis- en voortgezet onderwijs inzicht in hun eigen onderwijsprestaties. De informatie over onze sectoren is te bereiken via onderstaande links.