voor ouders

Schoolwiki

In onze schoolwiki vindt u al onze schoolinfo op één plek. Via de slimme zoekfunctie kunt u snel uw gezochte informatie vinden.

Ziek of afwezig melden

Als uw kind ziek is, geeft u dit op de eerste verzuimdag vóór 9.00 uur door.

Bij voorkeur digitaal via onderstaande button. Bij de absentiemelding wordt gevraagd naar een e-mail adres. Op dat adres ontvangt u na de melding automatisch een mail met de gegevens van de melding. We willen op deze wijze de absentiemelding eenvoudiger en duurzamer maken.

Anders: telefonisch aan de medewerkers van onze administratie.

  • Praktijkonderwijs: (0182) 51 60 77
  • Vmbo basis, kader en gl: (0182) 51 60 77
  • Mavo, havo, atheneum en gymnasium: (0182) 57 30 00 

Somtoday en Zermelo

In SOMtoday vindt u de cijferresultaten, absentie en het reguliere rooster van uw kind.
De dagelijkse roosterwijzigingen worden echter verwerkt in het persoonlijk lesrooster. Dit dagrooster is leidend en wordt gepubliceerd in Zermelo. Als ouder kunt u het dagrooster inzien via de login gegevens van uw kind. Dit kan via de site van Zermelo of via de Zermelo app. Via onderstaande button leggen wij u uit hoe dit werkt.

Uw mening telt

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder meedenkt over het onderwijs op onze school. Daarom zijn wij blij met onze enthousiaste en betrokken ouders. Als u ook graag meer betrokken bent bij het onderwijs van uw kind kunt u in onze schoolgids lezen hoe u een actieve rol kunt spelen in bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad, de commissie ouderpartnerschap (locatie Kanaalstraat) of resonansgroep (locatie Heemskerkstraat)

aanmelden

Hebben u en uw kind gekozen voor De Goudse Waarden? Dat vinden wij heel fijn om te horen. Wij verwelkomen uw kind met open armen!
Aanmelden kan tot 15 maart. Voor leerlingen voor ons praktijkonderwijs en leerlingen met een LWOO indicatie of een speciale ondersteuningsvraag gelden andere data.