Algemene informatie
voor ouders

Schoolwiki

Alle informatie over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen, over de contacten met u als ouder en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, verlofaanvragen, lestijden, uitleg Somtoday, onze schoolregels en documenten vindt u in onze schoolwiki. In de schoolwiki kunt u via de slimme zoekfunctie snel uw gezochte informatie vinden. 

Via het vergrootglas rechts onderaan op deze site kunt u ook rechtstreeks in de schoolwiki zoeken. 

Heeft u verder nog vragen? Neem gerust contact met ons op!

Ziek of afwezig melden

Als uw kind / pupil ziek is, geeft u dit op de eerste verzuimdag vóór 9.00 uur door via Somtoday.

Via Somtoday kunt u uw kind / pupil ook afwezig melden om andere medische redenen  (bijvoorbeeld voor een bezoek aan de dokter, tandarts, ziekenhuis, orthodontist).

Voor overige meldingen vragen wij u contact op te nemen met de school.

Klik hier voor de handleiding? Of kijkt u liever het instructiefilmpje?

Na de melding ontvangt automatisch een e-mail met de bevestiging.

Anders: telefonisch aan de medewerkers van onze administratie.

  • Praktijkonderwijs: (0182) 51 60 77
  • Vmbo basis, kader en gl: (0182) 51 60 77
  • Mavo, havo, atheneum en gymnasium: (0182) 57 30 00 

 

Wanneer uw kind hersteld is, adviseren wij u op de dag van herstel te controleren of uw kind in Somtoday weer als aanwezig gemeld staat.

Somtoday en Zermelo

In Somtoday vindt u de cijferresultaten, absentie en het reguliere rooster van uw kind.
De dagelijkse roosterwijzigingen worden echter verwerkt in het persoonlijk lesrooster. Dit dagrooster is leidend en wordt gepubliceerd in Zermelo. Als ouder kunt u het dagrooster inzien via de login gegevens van uw kind. Dit kan via de site van Zermelo of via de Zermelo app. Via onderstaande button leggen wij u uit hoe dit werkt.

Uw mening telt

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder meedenkt over het onderwijs op onze school. Daarom zijn wij blij met onze enthousiaste en betrokken ouders. Als u ook graag meer betrokken bent bij het onderwijs van uw kind kunt u in onze schoolgids lezen hoe u een actieve rol kunt spelen in bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad, de commissie ouderpartnerschap (locatie Kanaalstraat) of resonansgroep (locatie Heemskerkstraat)

aanmelden

Hebben u en uw kind gekozen voor De Goudse Waarden? Dat vinden wij heel fijn om te horen. Wij verwelkomen uw kind met open armen!
Aanmelden kan tot 15 maart. Voor leerlingen voor ons praktijkonderwijs en leerlingen met een speciale ondersteuningsvraag gelden andere data. 

uitgelicht