Aanmeldformulier voor het Praktijkonderwijs

Wilt u de volgende bijlage meesturen:
Een kopie van het geboortebewijs óf paspoort óf id-kaart van de leerling (na de inschrijving wordt de kopie vernietigd).
Geeft u wel of geen toestemming voor het plaatsen van foto's van de organisatie en activiteiten waar uw zoon/dochter/pupil op staat?
Gegevens leerling
Gegevens ouder/verzorger 1
Heeft u wettelijk gezag over uw kind?

Gegevens ouder/verzorger 2
Heeft u wettelijk gezag over uw kind?

Op welke school zit u kind nu?

Hartelijk bedankt voor uw aanmelding.

U ontvangt een email met de gegevens van uw aanmelding.