Aanmeldformulier brugklas

Wij geven:
... toestemming voor het bekendmaken van informatie over de organisatie en activiteiten van de school. Op onze school laten wij onder andere met foto's en filmpjes zien waarmee we bezig zijn. We plaatsen geen foto's waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden.
Gegevens leerling
Gegevens ouder/verzorger 1
Heeft u wettelijk gezag over uw kind?

Gegevens ouder/verzorger 2
Heeft u wettelijk gezag over uw kind?

Laatst genoten opleiding van uw kind