Aanmeldformulier klas 2 t/m 6

Alleen een volledig ingevuld en ondertekend formulier wordt in behandeling genomen. Wilt u de volgende bijlagen meesturen:
Geeft u wel of geen toestemming voor het plaatsen van foto's van de organisatie en activiteiten waar uw zoon/dochter/pupil op staat?
Gegevens leerling
Gegevens ouder/verzorger 1
Heeft u wettelijk gezag over uw kind?

Gegevens ouder/verzorger 2
Heeft u wettelijk gezag over uw kind?

Laatst genoten opleiding van uw kind

Hartelijk bedankt voor uw aanmelding.

U ontvangt een email met de gegevens van uw aanmelding.