Gefeliciteerd! TTO-keurmerk voor 5 jaar verlengd.

Woensdag 11 mei was een spannende dag voor ons tto-team. Een visitatiecommissie van het tto-netwerk van Nuffic bezocht de school. De hele dag heeft de school en in het bijzonder de tto-afdeling zich van haar beste kant laten zien. De collega’s en leerlingen die betrokken waren bij de visitatie hebben goed weten over te brengen wat voor de hele afdeling geldt: er wordt uitdagend en goed onderwijs gegeven aan een groep talentvolle leerlingen. Dit draagt ertoe bij dat ons tweetalig onderwijs een waardevolle pijler is in het totale onderwijsaanbod van De Goudse Waarden.
In de beleidsstukken en in de gesprekken konden we goed voor het voetlicht brengen wat tto bij ons op De Goudse Waarden inhoudt. Een positief verhaal, met een reëel oog voor wat haalbaar is geweest in de omstandigheden van de afgelopen jaren.
De commissie signaleerde en benoemde de trots die uit de stukken spreekt op de leerlingen en de collega’s uit de tto-afdeling. Ze was onder de indruk van de betrokkenheid van de collega’s, het taalniveau van de leerlingen, de CLIL-werkvormen in de lessen, we kregen complimenten voor het snelle oppakken van het internationaliseringsprogramma.
Kortom, we zijn geslaagd en mogen voor de komende vijf jaar het tto-keurmerk van Nuffic behouden.

Deel dit bericht

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Meer nieuws