Yuverta en De Goudse Waarden gaan intensief samenwerken

Meer mogelijkheden voor vmbo basis- en kaderleerlingen in Gouda
Yuverta en De Goudse Waarden gaan daarvoor intensief samenwerken

Vanaf schooljaar 2023-2024 gaan Yuverta christelijke vmbo Gouda en CSG De Goudse Waarden intensief met elkaar samenwerken. Dit betekent dat zij gezamenlijk een breed en duurzaam onderwijspakket aanbieden aan basis- en kaderleerlingen van het vmbo. Leerlingen kunnen straks kiezen uit heel veel profielen: Zorg en welzijn (Z&W), Groen, Dienstverlening en producten (D&P), Bouwen, wonen en interieur (BWI), Produceren, installeren en energie (PIE), Mobiliteit en transport (M&T) en Future. Zo krijgen ze optimale kansen om die richting te kiezen die het beste bij hen past.

Door de samenwerking willen beide scholen samen een breed aanbod van vmbo- profielen voor de lange termijn garanderen. De verwachting is dat de samenwerking leidt tot een betere spreiding van leerlingen. De afgelopen jaren schommelde het leerlingaantal op beide scholen. Beide scholen zijn gebaat bij een stabiel aantal leerlingen om ook in de toekomst goed onderwijs met een breed pakket aan te blijven bieden.

Beide scholen blijven zelfstandige, wendbare organisaties die vanuit hun eigen identiteit en flexibiliteit staan voor kleinschalig onderwijs. Zowel Yuverta als CSG De Goudse Waarden houden hun eigen locatie met eigen medewerkers en werken er continu aan goed aan te sluiten bij de nieuwste ontwikkelingen in mbo en het regionale bedrijfsleven.

Door intensief samen te werken kunnen beide scholen werken aan een stabiele instroom van leerlingen. Deze samenwerking betekent allereerst dat de leerlingen op beide scholen in leerjaar 1 en 2 met alle profielen van beide scholen zullen kennismaken. Na leerjaar 2 kan een leerling je overwegen om op de eigen school te blijven of over te stappen naar de andere school als één van de profielen daar beter bij hem of haar past.

Daarnaast betekent de samenwerking dat de scholen samen alle basis- en kaderleerlingen een plek zullen geven. Misschien niet op de school van eerste keuze. Als er dit jaar meer dan 100 leerlingen zich aanmelden voor een basis- of kader-opleiding op Yuverta, dan zal er namelijk geloot worden. Uitgelote leerlingen kunnen echter altijd terecht op De Goudse Waarden, zodat ook zij aan het brede basisprogramma kunnen deelnemen en vanaf het derde leerjaar op hun school van keuze verder kunnen gaan.

Verschuift de groei zich in de toekomst richting De Goudse Waarden, dan zal mogelijk gekozen worden voor een capaciteitsbeperking op die school.

Voor GL/TL-leerlingen is er noch op Yuverta, noch op De Goudse Waarden een capaciteitsbeperking.

Deel dit bericht

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Meer nieuws