TTO Kick Off en uitreiking Junior Certificates

Dindag 14 september vond de inmiddels traditionele TTO-KICK-OFF plaats op de brugklaslocatie (Calslaan)! ‘s Middags stortten de tweetalige brugklassers zich in de Highland Games. Nog net niet in Schotse kilts, maar wel in onderlinge wedstrijden zoals de Schotse clans dat tegenwoordig doen (vroeger voerden zij meestal oorlog met elkaar). Aangemoedigd en begeleid door hun tto […]