Begeleiding

 

Er is aandacht voor alle leerlingen: mentoren en leerjaarcoördinatoren zorgen ervoor dat alle leerlingen gezien worden. De mentoren zijn de eerste aanspreekpunten in de begeleiding. De leerjaarcoördinatoren sturen de mentoren aan bij de begeleiding van de klassen en de individuele leerlingen en ondersteunen waar nodig.

Iedere leerling is echter anders, er zijn leerlingen die meer zorg nodig hebben dan anderen. Zorg op maat is het uitgangspunt. Er zijn daarom op school counselors, een orthopedagoog, een remedial teacher en een trajectbegeleidster aanwezig. Ook onderhoudt de school nauwe contacten met externe hulpverlening. Alles met als doel om de leerling de juiste zorg te kunnen bieden.

Het team leerlingbegeleiding staat onder leiding van de afdelingsleider leerlingbegeleiding die wordt bijgestaan door de zorgcoördinator. 

Wilt u uw kind aanmelden? Download dan hier ​de aanmeldingsformulieren. 


Afdelingsleider leerlingbegeleiding:

Dhr. drs. L. van ’t Spijker (l.vtspijker@degoudsewaarden.nl)

Zorgcoördinator:

Dhr. drs. M. Bergenhenegouwen (m.bergenhenegouwen@degoudsewaarden.nl)